ABI-päivästä

Sata lukiolaista tutustui materiaali- ja konetekniikkaan ABI-päivässä

08.11.2019

Satapäinen abiturienttijoukko istui perjantaina 8.11. Naturan luentosalissa kuuntelemassa, mitä Turun yliopiston uudet tekniikan tutkintokoulutukset pitävät sisällään.

ABI-päivässä Turun yliopiston tiedekunnat ja oppiaineet esittäytyivät tulevilla opiskelijoille. Professori Petriina Paturi ja viidennen vuoden opiskelija Jami Kuusisto kertoivat materiaali- ja konetekniikan opiskelusta Turun yliopistossa.

Turun yliopisto sai aiemmin tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan tekniikan koulutusalan laajentamiseen. Laajentamisen myötä kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutukset lisättiin koulutustarjontaan, ja ensi kevään yhteishaussa niihin voi ensimmäistä kertaa hakea.

Ennen opintojen tarkempaa esittelemistä Paturi ja Kuusisto kertoivat, mitä materiaali- ja konetekniikka ylipäätään tarkoittavat.
Materiaalitekniikkaan sisältyy esimerkiksi mittausmenetelmiä ja mallintamista. Materiaalitekniikan koulutus antaa valmiudet työskennellä muun muassa energiantuotannon ja akkuteknologian parissa.

– Materiaalitekniikassa tutkitaan, millaisia ominaisuuksia erilaisilla teollisuudessa käytössä olevilla materiaaleilla on, Paturi sanoi.

Konetekniikka taas käsittelee mekaanista työtä tekeviä koneita osa- ja järjestelmätasolla.

– On todella paljon asioita ja ratkaisuja, jotka pitää ottaa huomioon ennen kuin materiaalista saadaan tuote, Kuusisto kertoi.

Kuusisto ja Paturi antoivat konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia asioita materiaali- ja konetekniikan diplomi-insinöörit saattavat työelämässä ratkaista. Kuusisto kertoi, että tekniikan koulutuksen avulla voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen, robotisaatioon, tekoälyyn, energiatalouteen ja hyvinvointiin.

ABI-päivästä

Puhujat valottivat abeille materiaali- ja konetekniikan opintojen tutkintorakennetta. Tekniikan kandidaatin tutkintoa seuraa parivuotinen DI-tutkinto.

Luennolla käytiin läpi myös opintojen rakenne tarkemmin opintokokonaisuuksittain eli moduuleittain. Lisäksi esiteltiin kummankin DI-ohjelman kolme linjaa.

Paturi kertoi, että materiaali- ja konetekniikan opintoihin sisältyy myös kauppatieteellistä koulutusta.

–Laaja-alaisen tutkinnon tarkoitus on, että pystytte ajattelemaan asioita monen eri tieteenalan näkökulmasta.

Paturi muistutti, että vapaan sivuaineoikeuden ansiosta tekniikan alan opiskelijatkin voivat valita sivuaineen mistä tahansa tiedekunnasta. Materiaalitekniikan opiskelija voi siis lukea myös vaikkapa arkeologiaa tai kieliä.

Lopuksi Paturi ja Kuusisto esittelivät diplomi-insinöörien työllistymistä. DI-koulutus tähtää suoraan työelämään.

–Etenkin Lounais-Suomessa on pula diplomi-insinööreistä, Paturi totesi.

Yleisön seassa istuneet Puolalanmäen lukion abit Pyry Lempinen ja Reko Tainio pitivät esittelyä hyödyllisenä. Tekniikan alan koulutus ei ollut heille kovin tuttu entuudestaan.

– Esittely oli mielenkiintoinen, Lempinen totesi.

Kumpikaan ei vielä ole päättänyt, minne hakee opiskelemaan lukion jälkeen.

Luotu 08.11.2019 | Muokattu 08.11.2019