Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus oikeustieteelliseen tiedekuntaan

16.11.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 9.11.2020 myöntää rahoitusta yhdeksälle konsortiolle, joista yksi on Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE).

Oikeustieteellisen tiedekunnan osahanketta johtaa professori Anne Alvesalo-Kuusi. Konsortiota vetää tutkimusjohtaja Kati Rantala Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Muita osallistujia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Lapin yliopisto.

Rahoitetut konsortiot valittiin kaksivaiheisessa ohjelmahaussa varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta. Valintojen kriteereinä olivat tutkimuksen laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus.

Hankkeen kuvaus

Lainsäädäntö voi aiheuttaa kenelle tahansa odottamattomia ja tarpeettomia haittoja, jos sen tietoperusta on puutteellinen. Riski on erityisen suuri niille, joilla ei ole elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Muut puhuvat näistä ”hiljaisista toimijoista”, ja heidän puolestaan. Hanke keskittyy etenkin niihin hiljaisiin toimijoihin, joiden asema nostattaa moraalisia jännitteitä. Tavoitteena on tunnistaa, kuinka heidän hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja millä tavoin heihin kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat.

Hanke tutkii myös Covid 19 -pandemian vaikutuksia lainsäädäntöpolitiikkaan.

Aineisto koostuu lainsäädäntöasiakirjoista, haastatteluista, kyselyistä ja työpajojen tuottamasta materiaalista. Hanke pyrkii kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainvalmistelua.

Uutinen STN:n päätöksestä

Luotu 16.11.2020 | Muokattu 26.08.2022