Suomalaiset digitaaliset lehtiaineistot suoraan omalta koneelta

03.06.2020

Turun yliopiston tutkijoilla ja opiskelijoilla on nyt käytössään laajat suomalaiset digitaaliset sanoma- ja aikakauslehtiaineistot suoraan omalta koneelta. Kiinnostavana uutuutena on lisäksi mahdollisuus käyttää aineistoa tiedonlouhintaan.

Tutkain 2020-2022 avaa digitoituja lehtiä kotikoneelle

Tutkain 2020–2022 tarkoittaa Kansalliskirjaston ja Kopioston välistä sopimusta, jolla Kansalliskirjasto on saanut oikeuden välittää kokoelmiinsa sisältyviä kotimaisia digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä vuosilta 1930–2018 tutkimus- ja opetuskäyttöön erikseen sovituissa käyttäjäorganisaatiossa.

Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan Tutkaimeen liittyneen korkeakoulun opiskelijan, opettajan tai tutkijan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä. Vuosien 1930–2018 lehtiaineistot avautuivat 1.1.2020 alkaen käyttäjien omilla koneilla. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Tähän asti Kansalliskirjaston digitoimat lehdet ovat olleet avoimesti saatavilla vuoteen 1929 saakka, mutta vuodesta 1930 eteenpäin digitoidut aineistot ovat olleet käytettävissä ainoastaan erityisillä vapaakappaletyöasemilla.

Palveluun kirjaudutaan UTU-tunnuksella 

Tutkaimen käyttäjä kirjautuu HAKA-kirjautumisjärjestelmää käyttäen UTU-tunnuksillaan ja täyttää myös käyttötarkoituskyselyn, jossa tiedustellaan tutkimuksen tyyppiä (esim. pro gradu, väitöskirja tai tieteellinen artikkeli), tutkimusalaa sekä pyydetään aineistojen käyttötarkoituksen vapaamuotoista kuvausta. Käyttäjät saavat sopimuksen mukaan myös analysoida lehtiaineistoja koneellisesti sekä luoda niistä datasettejä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten.

Tutkain on jatkoa vuosina 2018–2019 toteutetulle niin kutsutulle HAKA-pilotille. Pilottiin osallistui kuusi erilaista ja eri kokoista käyttäjäryhmää, muun muassa Kulttuurihistorian oppiaineen tutkimusryhmä Turun yliopistosta.

Aineisto ei ole avoin korkeakoulujen ulkopuolisille tiedonhakijoille.

Lisää tietoa:

Luotu 03.06.2020 | Muokattu 03.06.2020