yliopistonmäki kuvituskuva

Suomen Akatemia myönsi Turun yliopistolle lähes kolme miljoonaa euroa biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimukseen

27.04.2020

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on päättänyt akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden rahoituksista. Turun yliopistosta tutkijatohtorin rahoituksen sai viisi tutkijaa ja akatemiatutkijan rahoituksen yhteensä neljä tutkijaa.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden rahoitukseen tänä vuonna noin 10,5 miljoonaa euroa. Akatemiatutkijan rahoituskausi on viisivuotinen. Tehtävään saapui tänä vuonna 167 hakemusta ja näistä rahoitettiin noin 14 prosenttia. 

Toimikunta rahoitti useita tieteellisesti korkeatasoisia akatemiatutkijoita. Suomen Akatemian tiedotteessa esiin nostettiin Turun yliopiston tutkijoista Rogerio de Figuereido, joka pyrkii tutkimuksellaan kehittämään tehokkaampaa immunoterapiaa melanooman hoitoon. 

Melanooman edenneessä vaiheessa syöpäsolut leviävät primäärikasvaimesta verenkierron kautta kehon muihin elimiin, eivätkä leikkaus, sädehoito ja kemoterapia ole yhtä tehokkaita kuin syövän aikaisemmissa vaiheissa. Immunoterapia tehostaa kehon luonnollista puolustuskykyä niin, että syöpäsolut saadaan tapettua, mutta monissa potilaissa kehittyy vastustusmekanismeja immunoterapiaa vastaan. Melanoomasolut voivat tuottaa MIF-proteiinia, joka sammuttaa kehon luonnollisen puolustuskyvyn ja heikentää immunoterapian tehokkuutta. 

Rogerio de Figuereidon tutkimusprojektin ajatuksena on käyttää MIF:n ilmentymistä tunnistamaan ne potilaat, jotka hyötyvät immunoterapiasta. Epäsopiville potilaille kehitellään puolestaan strategioita, jotka neutralisoivat MIF:n ja palauttavat kehon kyvyn tappaa syöpäsoluja. Näin voidaan vapauttaa immunoterapian koko hyöty yhä useammalle potilaalle.

Turun yliopistosta akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

  • Arzel, Céline, Sorsalinnut pintavesien hormonihäiritsijäkemikaalien indikaattoreina, 438 874 €
  • De Figueiredo, Rogerio, Myeloidisen MIF/CD74-signaloinnnin estäminen metastaattisessa melanoomassa - mekanismit, ennustekijät ja hoitomahdollisuudet, 438 874 €
  • Takeda, Akira, Endoteeli- ja stroomasolujen heterogeenisyyden vaikutus syövän leviämiseen, 438 874 €
  • Tamminen, Manu, Bakteeriyhteisöiden sosiaalinen ja funktionaalinen analyysi, 438 874 €

Tutkijatohtorin rahoitus viidelle Turun yliopiston tutkijalle

Tutkijatohtoreiden rahoituskausi on kolmivuotinen ja toimikunta käyttää heidän rahoitukseensa yhteensä 9 miljoonaa euroa. Tutkijatohtorihakemuksista rahoitettiin noin 16 prosenttia. 

Turun yliopistosta rahoituksen saivat:

  • Aaltonen, Katri Maria, Lääkekustannusten taloudellinen rasite kotitalouksille: Dekommodifikaatio ja rekommodifikaatio (DE-RE), 254 334 €
  • Cristofari, Robin, Vanhenemisen ja Syöpäriskin Genomi-tason Säätely Norsuilla, 275 229 €
  • Follain, Gautier, Deciphering the mechanisms of pancreatic cancer metastasis (PanCanMet), 262 100 €
  • Hsu, Bin-Yan, Kilpirauhashormonit elinkiertopiirteiden vaihtelun selittäjinä? 272 331 €
  • Virtakoivu, Reetta, CLEVER-1 välitteinen immuunisäätely syövässä, 272 663 €
Luotu 27.04.2020 | Muokattu 28.04.2020