Kuvituskuvassa nuorempi henkilö työntää vanhempaa henkilöä pyörätuolissa kauniissa maisemassa

Suomen Akatemialta rahoitusta tutkijatohtori Jenny Paanaselle muistisairaiden hoidon vuorovaikutuksen tutkimiseen

07.05.2020

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 31 uudelle tutkijatohtorille. Turun yliopistosta tutkijatohtorin kolmivuotisen rahoituksen sai kielentutkija Jenny Paananen.

Toimikunta pitää tärkeänä uransa alkuvaiheessa olevien, tieteellisesti lupaavien itsenäisten tutkijatohtoreiden rahoittamista toimikunnan eri aloilta. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä, akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista.

Toimikunta käyttää tutkijatohtorien rahoitukseen noin 7,4 miljoonaa euroa. Rahoituskausi on kolmivuotinen. Tutkijatohtorihakemuksista rahoitettiin 13 prosenttia.

Turun yliopistosta rahoituksen sai tutkijatohtori Jenny Paananen. Monitieteisessä hankkeessaan Paananen tutkii muistisairaiden läheisten ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta. Tutkimuskysymys on hoivakriisin vuoksi ajankohtainen ja omaisen vuorovaikutteinen rooli hoidossa on jäänyt vähälle huomiolle aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Tutkimuksessa videoidaan muistisairaanhoidon vuorovaikutusta, videointiin osallistuville teetetään vuorovaikutuksen laatua kartoittava kysely ja hoitoalan ammattilaisten näkökulmaa kartoitetaan ryhmähaastattelun avulla. Tutkimus tuottaa tietoa omaisvuorovaikutuksen dynamiikasta ja haasteista muistisairaan hoidossa ja edistää tulosten käytännön soveltamista. Se tuottaa materiaalia hoitajien koulutukseen ja Suomen Muistiliiton käyttöön.

Paanasen tutkimus toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.

Luotu 07.05.2020 | Muokattu 07.05.2020