Suihkulähde nosto

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta rahoitusta kuudelle Turun yliopiston tutkijatohtorille

26.04.2019

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 33 uudelle tutkijatohtorille. Turun yliopistosta kolmivuotisen rahoituksen sai kuusi tutkijatohtoria.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota akateemiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen, tieteen uudistumiseen sekä kansainväliseen liikkuvuuteen erityisesti tutkimushankkeen aikana.

Toimikunta myönsi tutkijatohtorien rahoitukseen noin kahdeksan miljoonaa euroa. Rahoituskausi on kolmivuotinen. Tutkijatohtorihakemuksista rahoitettiin 13 prosenttia.

Tutkijatohtorin rahoitus on erityisen tärkeä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla, joilla työskennellään yhä melko paljon yksilötutkijoina.

– Nuori tieteenharjoittaja voi jo tässä uransa vaiheessa kypsyä itsenäiseen tutkimukselliseen näkökulmaan. Tänä vuonna hakemuksia arvioitiin aiempaa jonkin verran laajemmissa ja monitieteisemmissä paneeleissa, ja toimikunta pohtii saamansa palautteen perusteella jatkuvasti myös rahoituspäätösprosessien kehittämistä, toteaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Sami Pihlström Akatemian tiedotteessa.

Kuten muissakin rahoitusmuodoissa, myös tutkijatohtoreilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa. Rahoitus on tarkoitettu tutkijatohtorin oman palkan lisäksi henkilökohtaisiin tutkimuskuluihin sekä kansainväliseen ja kotimaiseen liikkuvuuteen.

Turun yliopistosta rahoituksen saivat seuraavat tutkijat:

  • Koivisto, Satu: Kaunista ja katoavaa: Kosteikkojen orgaanisten arkeologisten aineistojen kerrostuminen ja säilyminen, 258 146 €
  • Lindblom, Jallu: Sosiaalisen ympäristön vaikutus lapsen itsesäätelylle: Kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien tarkastelu, 282 678 €
  • Malinen, Sanna: Verkostoitunut portinvartijuus: Tutkimus vallasta ja informaation kontrollista internetin sosiaalisissa verkostoissa, 226 161 €
  • Merivirta, Raita: Kolonialistinen diskurssi Pohjolan perukoilla: Brittiläisen imperialistisen lastenkirjallisuuden suomenkielisten käännösten sirkulaatio ja niiden vaikutus suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, 1880–1970, 244 182€
  • Nivala, Asko: Romanttiset kartografiat. Eletty ja kuviteltu tila englantilaisen ja saksalaisen romantiikan teksteissä, 1790–1840, 233 861 €
  • Ojala, Maija: Liikkuvuuden hallinta esimodernissa Pohjois-Euroopassa, 200 528 €
Luotu 26.04.2019 | Muokattu 26.04.2019