Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja

25.03.2019

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat kaikkiaan 214 500 euroa apurahoja 37 tutkijan kesken. 

Hammaslääkäriseura Apollonia apurahajaossa pyritään tukemaan erityisesti nuorempaa tutkijapolvea. Kaikkiaan hieman yli puolet myönnetyistä apurahoista meni alle 36-vuotiaille hakijoille. Yli 50-vuotialle tutkijoille jaettiin noin neljäsosa tutkimusapurahoista.

Apurahansaajien tutkimusaiheiden kirjo on laaja. Tänä vuonna tutkimusapurahoja myönnettiin etenkin suunterveystutkimukseen, parodontologiaan eli suun kiinnityskudosten tutkimukseen sekä terveyspalveluja ja epidemiologiaa tutkiviin hankkeisiin.

Turun yliopiston suurimmat apurahat (16 000 euroa) suunnattiin kahdelle merkittävälle tutkimusprojektille: Dos. yliopistolehtori Ulvi Gürsoy (Turun yliopisto) sai apurahan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään luontaista immuunivastetta parodontiitin yhteydessä, ja dos. Tuija Suvinen (Turun yliopisto) puolestaan kansalliseen monikeskustutkimukseen, jossa arvioidaan purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden kansainvälisen diagnostinen kriteeristön DC/TMD:n suomenkielistä versiota.

Lisäksi turkulaistutkijoista Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian tutkimusapurahan saivat Heidi Tuominen (6000 euroa): Syntymää edeltävä mikrobialtistus – virusten ja bakteerien yhteys (Turun yliopisto), Marina Kolkka (6000 euroa): Suupolte ja makuaistihäiriöt (TYKS) sekä Hanna Hämetoja (4000 euroa): Pienten sylkirauhasten adenokystinen karsinooma – Diagnostiset ja prognostiset tekijät sekä hoitotulokset (Turun yliopisto).

Tutkimusapurahat julkistettiin Apollonia Symposiumissa 22.3.2018 Finlandia-talolla.

Luotu 25.03.2019 | Muokattu 25.03.2019