Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2018 väitöskirjapalkinto Elizabeth Etalle

18.12.2018

Suomen kasvatustieteellinen seura on jakanut vuoden 2018 väitöskirjapalkinnon Elizabeth Etan Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella tekemälle väitöskirjalle ”Educational Policy Borrowing: Adoption and Adaptation of Bologna Process Ideas in the Cameroonian Higher Education System”. 

Tutkimuksessaan Eta analysoi Bolognan prosessin, alun perin eurooppalaisen korkeakoulutusuudistuksen, tavoitteiden hyväksymistä ja sopeuttamista osaksi Kamerunin korkeakoulujärjestelmää.

Väitöskirjapalkinnon myöntänyt raati arvioi neljästä journaaliartikkelista ja yhteenvedosta koostuvan Elizabeth Etan väitöskirjan poikkeuksellisen laajaksi, hyvin suunnitelluksi ja taidokkaasti toteutetuksi kokonaisuudeksi. 

Raadin mukaan Eta tekee merkittävän kontribuution sekä tutkimuskohteensa empiiriseen ymmärtämiseen että tutkimuskentän teorian kehitykseen tarkastellessaan Bolognan tavoitteiden siirtymistä Euroopan korkeakoulualueen ulkopuolelle ja hyödyntäessään koulutuspolitiikan lainaamisen teoreettista viitekehystä kehitysmaakontekstissa.  Perusteluissaan raati toteaa tutkimuksen osoittavan Etan syvää asiantuntemusta korkeakoulutusuudistuksista Afrikassa ja vertailevan kansainvälisen koulutustutkimuksen teoriakentästä. Raati kiittää myös osatutkimusten ainutlaatuisuutta sekä niiden muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta, jossa yhdistyy johdonmukaisesti politiikan hyväksymisen ja sopeuttamisen eri vaiheiden ja tasojen analyysi. 

Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA) jakaa vuosittain väitöskirja- ja gradupalkinnon seuran järjestämien kasvatustieteen päivien yhteydessä. Tänä vuonna kasvatustieteen päivät järjestettiin 15.–16.11.2018 Tampereella. 

Lue lisää:

Luotu 18.12.2018 | Muokattu 18.12.2018