Taso täynnä 500 euron seteleitä.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi useita apurahoja yhteiskuntatieteilijöille

16.02.2021

Suomen Kulttuurirahasto myönsi kevään apurahajaossa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoille 145 000 euroa apurahoina. Lisäksi yksi, yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen alojen yhteinen tutkimushanke hanke 48 000 euroa.

Valtio-opin tuntiopettaja, valtiotieteiden maisteri Saila Heinikoski sai oikeustieteen tohtoreiden Tatu Hyttisen ja Lauri Luodon kanssa tekeillä olevaan, vihapuheeseen reagoinnin perusteltavuutta, keinoja ja rajoja käsittelevään, tutkimukseen 48 000 euroa.

INVESTin erikoistutkija , Ph.D. Lucia Ruggera sai apurahan sosiologian alan tutkimukseensa, jossa hän tarkastelee sukupuolten ja sukupolvien eroja sukupolvien välisessä sosiaalisessa liikkuvuudessa Pohjoismaissa. Kulttuurirahasto myönsi nyt kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 euroa.

Valtio-opin yliopisto-opettaja, valtiotieteiden tohtori Sami Torssonen sai 30 000 euron apurahan sairauden ja poliittisen epäluottamuksen välistä yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Valtiotieteiden maisteri Jenna Aarnio sai 26 000 euroa luonnonvaraisten eläinten kärsimyksen etiikkaa käsittelevään filosofian alan väitöskirjatyöhönsä.

Valtiotieteiden maisteri Ville Kokko sai 26 000 vapaan tahdon ja vastuun käsitteiden ymmärtämistä käsittelevään filosofian alan väitöskirjatyöhönsä.

Filosofian maisteri Sini Peltokorpi sai 26 000 euroa näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välistä vuorovaikutusta ja sen tukemista käsittelevään logopedian alan väitöskirjatyöhönsä.

Valtiotieteiden maisteri Juha-Matti Ritvanen sai 7 000 euroa Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia Suomen ulkopolitiikkaan käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen. Ritvasen oppiaine on poliittinen historia.

Kaikkiaan Kulttuurirahasto myönsi tieteen ja taiteen apurahoina yhteensä 25 miljoonaa euroa. Turun yliopistosta apurahan sai 66 hakijaa, ja rahoitusta myönnettiin 1 661 000 euroa.

>> Tietoa Turun yliopistolaisille myönnetyistä apurahoista: Suomen Kulttuurirahastolta lähes 1,7 miljoonaa euroa apurahoina Turun yliopiston tutkimuksiin

 

Luotu 16.02.2021 | Muokattu 16.02.2021