Suomi poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi – Turun yliopisto mukauttaa toimintaansa

16.03.2020

Hallitus on todennut maanantaina 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus linjasi koronavirustilanteen hoitamiseksi lisätoimenpiteistä, jotka ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita, ja yliopisto varautuu mahdollisimman hyvin toimintojen mukauttamiseen.

Yliopisto julkaisee tiistaina 17.3. tarkemman ohjeistuksen toimintojen mukauttamisesta ja täsmentää alla olevien, valtioneuvoston antamien linjausten toteuttamista. 

Yliopistoja koskevia valtioneuvoston suosituksia, jotka tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.: 

  • Yliopistoja koskeva lainsäädäntö antaa yliopistolle laajat mahdollisuudet toteuttaa opetusta ja koulutusta monin eri tavoin.
  • Yliopiston tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Sama koskee kouluja, oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja sekä kansalaisopistoja ja muun vapaan sivistystyön tiloja. 
  • Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
  • Poikkeusolot eivät muuta työntekovelvoitteita tai työnantajan työnjohto-oikeutta.
  • Yliopisto varmistaa välttämättömien tukitoimintojen ja verkkoyhteyksien toiminnan. 
  • Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että yliopistot toteuttavat kevään 2020 opiskelijavalinnat suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman aikataulun mukaisesti ja varmistavat valintaprosessille riittävät resurssit. Mikäli opiskelijavalintojen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa myöhemmin vaarantuu, opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa päätöstä yhteishaun aikataulusta voidaan yhteisen valmistelun pohjalta muuttaa.

TK

Tämä uutinen ei ole ajan tasalla, tarkista tilanne osoitteesta: > Ajankohtaista koronaviruksesta 

Luotu 16.03.2020 | Muokattu 19.03.2020