Täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille – ilmoittaudu mukaan 23.9.2019 mennessä

11.09.2019

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke ”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” tarjoaa lukuvuoden 2019–2020 aikana täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu viitenä lauantaina pidettävistä luennoista ja kielikohtaisista koulutusosioista sekä oman opetuksen kehittämishankkeen laatimisesta. Koulutusta tarjotaan englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä ja siihen tulee ilmoittautua viimeistään 23.9.2019. Koulutus on maksuton.

Täydennyskoulutuksessa perehdytään varhaisen kielenoppimisen, oppisisältöjen, oppilaan osaamisen arvioinnin, suullisen kielitaidon ja ääntämisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä toiminnallisten menetelmien ja kaksikielisen pedagogiikan teoreettisiin viitekehyksiin. Kielikohtaisessa koulutuksessa painotus on käytännön opetuksessa. Oman opetuksen kehittämishankkeen laatimisessa yhdistyy koulutuksessa saatujen oppien kertaus ja käyttöönotto sekä oman opetuksen suunnittelu.

Koulutus on mahdollista suorittaa osallistumalla luentoihin (joita voi seurata myös etäyhteyden kautta), kielikohtaisiin koulutusosioihin sekä laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (4 op) tai osallistumalla luentoihin (etäseurantamahdollisuus) ja laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (2 op).

Luennoitsijoina toimivat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kielen oppimiseen ja opetukseen erikoistuneet tutkijat Pekka Lintunen, Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä ja Outi Veivo. Kielikohtaisen koulutuksen kouluttajat ovat kieliä opettaneita ja varhentaneita luokan- ja aineenopettajia. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Alustava ohjelma

5.10.2019
Varhainen kielenoppiminen ja kielitietoisuus

23.11.2019
1.-2. luokan oppisisällöt (OPS), opetusmenetelmät ja oppilaan osaamisen arviointi

8.2.2020
Suullinen kielitaito ja ääntäminen

28.3.2020
Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen kielten oppimisessa

25.4.2020
Toiminnalliset menetelmät ja kaksikielinen pedagogiikka

> Lue lisää hankkeen verkkosivustolta

> Ilmoittaudu koulutukseen 23.9. mennessä

Lisätietoja

Minna Maijala, hankkeen vastuullinen johtaja, minna.maijala@utu.fi, puh. 029 450 3350, 050 428 5604

Henrik Hurme, hankkeen tutkimusavustaja, henrik.o.hurme@utu.fi, puh. 044 5955567

Luotu 11.09.2019 | Muokattu 17.09.2019