Tiedon merkitys yritysten hankintatoimessa kasvaa (Väitös: DI Vesa Kilpi, 6.10.2017, toimitusketjujen johtaminen)

28.09.2017

Vesa Kilpi selvitti toimitusketjujen johtamisen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan tiedon merkitystä yritysten hankintatoimessa. Tutkimustulokset tarjoavat tietoa siitä, millaista osaamista hankinnassa tarvitaan, jotta markkinoiden tieto saadaan paremmin käyttöön. ‒ Yritysten kannattaa pohtia hankinnan muuttunutta roolia ja varmistaa toimintaedellytykset, Kilpi sanoo.

​DI Vesa Kilven väitöstutkimuksen mukaan tiedon merkitys yritysten hankintatoimessa on tulevaisuudessa yhä suurempi. Informaation määrän ja moniselitteisyyden kasvu lisäävät epävarmuutta, ja hankinnassa tätä korostaa laaja, monikerroksinen ja alati muuttuva toimittajaverkosto.

‒ Globaaleiksi laajenevat toimittajamarkkinat tarjoavat paljon tietoa ja muokkaavat toimitusketjuja monin tavoin. Iso muutostekijä on tiedon markkinat avaava digitalisaatio. Toinen muutoksen trendi on tuotestrategian palvelullistaminen, jossa varsinaisen tuotteen hankinnan sijaan korostuu ymmärrys tuotteen tuottamasta arvosta eli palvelusta.

Tutkimus nostaa esiin erityisesti pk-yritysten mahdollisuudet ja haasteet globaaleilla hankintamarkkinoilla.

‒ Vaikka pk-yritykset ovat uusien menetelmien käyttöönotossa ketterämpiä kuin suuret organisaatiot, on niillä rajalliset resurssit omaksua ulkoista tietoa ja ylläpitää oman organisaation jatkuvaa oppimista. Juuri omien resurssien rajallisuuden vuoksi ulkoisten resurssien hankinta on pk-yritysten tehokkaalle toiminnalle keskeistä.

Tutkimustulokset korostavat hankintatoimen prosessin hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Toimittajaverkostossa jatkuva osaamisen kehittäminen ja tiedonhallinta nousevat keskiöön, mihin organisaatioissa olisi syytä kiinnittää huomiota.

‒ Mutkikkaissa toimitusverkoissa yritysten kannattaa huolehtia siitä, että hankinnalla on riittävä kyky ja kapasiteetti itsenäiseen toimittajamarkkinoiden tiedon hankintaan.

Kilpi muistuttaa myös, että uudet vaatimukset eivät poista hankintatoimen perusteiden hallinnan merkitystä.

‒ Kustannusten hallinta, toimitusten oikea-aikaisuus ja laatu eivät katoa mihinkään, vaikka tiedon hallinta tuokin uusia vaatimuksia.

***

DI Vesa Kilpi esittää väitöskirjansa The emerging role of knowledge in supply networks: the impact on purchasing and supply management julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 6.10.2017 kello 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Hallikas (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Harri Lorentz (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

DI Vesa Kilpi on syntynyt vuonna 1958 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Säkylän seudun lukiossa vuonna 1977. Kilpi suoritti korkeakoulututkintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (DI) vuonna 2011. Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0400 968 726, vesa.kilpi@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/kilpi_vesa.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.utupub.fi/handle/10024/143771

Luotu 28.09.2017 | Muokattu 29.09.2017