Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoja maksuttomina avoimina yliopisto-opintoina osana jatkuvan oppimisen hanketta

05.12.2019

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintojaksoja tarjotaan maksuttomina opintoina osana jatkuvan oppimisen hanketta.

Kevätlukukauden 2020 opintotarjontaan sisältyvät mm. Johdatus tekoälyyn 2 op, Tietoverkkotekniikat 4 op ja Tietokantojen perusteet -kurssit. Kurssit järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa. Lisäksi Johdatus tekoälyyn -kurssin luennot voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina: luennot voi kuunnella tallenteina ja tentti on mahdollista suorittaa sähköisen tenttipalvelun tiloissa useilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Katso tarkemmat tiedot opetuksesta ym. kurssien opetusohjelmista.

Luotu 05.12.2019 | Muokattu 05.12.2019