Toimitko opetus- tai uraohjaustehtävissä? Vastaa tasa-arvotietämystä kartoittavaan kyselyyn

14.04.2020

Potentiaali-hankkeen valtakunnallisella kyselyllä kartoitetaan, mitä opinto-ohjaajat, opettajat ja muut ohjaustyötä tekevät tietävät sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta, miten he sitä toteuttavat ja missä he tarvitsisivat tukea.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima Potentiaali-hanke toteuttaa kyselyn, joka on suunnattu opetus- ja ohjaustyössä toimiville. Kyselyllä selvitetään muun muassa, millaista tietoa ja asenteita esimerkiksi sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyen opetus- ja ohjaustyössä toimivat henkilöt välittävät nuorille.

Kysely on avoinna 14.4.–15.5.2020.

Kyselyn kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat

  • yläkoulussa tai toisella asteella opetustyössä, opinto-ohjaajana, uraohjaajana tai muussa ohjaustyössä
  • nuorten (alle 29-v.) uraohjaajana tai muussa ohjaustyössä jossain muussa organisaatiossa (esim. Ohjaamo, TE-palvelut, kunnan nuorisotoimi, järjestöt)
  • opettajana tai kouluttajana opettaja-, erityisopettaja-, opinto-ohjaaja- tai uraohjaajakoulutuksessa

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Kyselyn taustalla on havainto siitä, että opettajilla ja ohjaajilla ei välttämättä ole vahvaa osaamista sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta.

– Tätä puutetta paikataan erilaisilla hankkeilla ja täydennyskoulutuksella, mutta niissä kehitetyt käytännöt jäävät harvoin pysyviksi toimintatavoiksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kuitenkin opettajien ja koulutusorganisaatioiden velvollisuus, mutta heillä ei välttämättä ole välineitä tehdä tätä työtä. Moni kokee esimerkiksi haastavaksi käsitellä sukupuolen moninaisuutta, erilaisia kulttuureita tai vaikkapa luokkaeroja, toteaa projektiasiantuntija Sari Miettinen.

Sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut voivat auttaa ohjattavaa käsittelemään näitä kysymyksiä sekä miettimään koulutus- ja uramahdollisuuksia uusista näkökulmista.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, joten yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ei voida tunnistaa aineistosta.

Ennen kyselyä hanke on tehnyt alkukartoituksen, jonka tuloksia on luettavissa osoitteessa https://www.potentiaalihanke.fi/ajankohtaista/.

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021 välisenä aikana. Hanketta osarahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Potentiaali

Luotu 14.04.2020 | Muokattu 22.04.2020