Tuomas Hupli prosessioikeuden apulaisprofessoriksi

27.01.2020

Rehtori on nimittänyt Tuomas Huplin prosessioikeuden apulaisprofessoriksi (tenure track, II-vaihe) ajalle 1.1.2020-31.12.2022.

Hupli on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa prosessioikeuden professorin määräaikaisessa tehtävässä (sijaisuus) 1.2.2015 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa prosessioikeuden yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa vuosina 2011-2017, esittelijänä korkeimmassa oikeudessa vuosina 2007-2009 ja lakimiehenä asianajotoimistossa vuosina 2009-2011. Ennen yliopistouransa alkua hän työskenteli Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla lainsäädäntösihteerinä 1999-2000 sekä yliopistouransa aikanakin lainvalmistelutehtävissä Oikeusministeriön määräämänä asiantuntijana.

Tuomas Hupli

Hupli on toiminut opetustehtävissä vuodesta 2002 lähtien. Hänen kansainvälinen yhteistyönsä maksukyvyttömyysoikeuden alalla alkoi yli 20 vuotta sitten jatkuen viime aikoina etenkin INSOL International Academics’ Groupissa sekä Hampurin yliopiston ja Radboud Universityn (Alankomaat) johtamissa projekteissa. Lisäksi Hupli tekee yhteistyötä Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston kanssa muun muassa väitöskirjaohjauksessa prosessioikeuden ja oikeuspsykologian yhteisalueilla.

Hupli on saanut vuonna 2006 Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentin arvon. Oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjesto Lex ry on valinnut Huplin vuoden opettajaksi vuonna 2016.

Hupli toimii oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäsenenä. Lisäksi hän on lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n puheenjohtaja, Välimiesoikeusyhdistys ry:n hallituksen jäsen ja Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsen.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Luotu 27.01.2020 | Muokattu 27.01.2020