dimecc seaforvalue kuvituskuva

Turun yliopisto mukana DIMECCin uudessa Sea for Value -ohjelmassa

14.02.2020

DIMECCin Sea for Value -ohjelmassa (S4V) luodaan valmiuksia itseohjautuvaa meriliikennettä varten. Ensimmäinen projekti keskittyy tulevaisuuden väyläpalvelujen kehittämiseen ja testaamiseen sekä etäluotsaukseen.

DIMECCin Sea for Value -ohjelmassa (S4V) keskitytään uudenlaisiin palveluihin ja tietovirtoihin sekä luodaan valmiudet edistyneiden autonomisten toimintojen ja navigoinnin käyttöön.

S4V-ohjelmassa pyritään laajaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkimukseen perustuvia suosituksia sääntelyyn, liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. Ohjelma koostuu useasta projektista. Näistä ensimmäinen, Fairway, keskittyy tulevaisuuden väyläpalvelujen kehittämiseen ja testaamiseen sekä etäluotsaukseen.

Fairwayn teollisuuskumppaneita ovat Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Finnpilot Pilotage, Ericsson, Meyer Turku ja Tieto. Tutkimusta toteuttavat Aalto-yliopisto, Novian ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto. Lisäksi mukana ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Suomen rajavartiolaitos, ESL Shipping, Neste, Ilmatieteen laitos, Suomen Varustamot ry, Rauman, Turun ja Helsingin satamat sekä Business Finland. DIMECC Sea for Valuen ensimmäistä Fairway-projektia rahoittavat Business Finland ja teollisuuskumppanit.

Turun yliopistosta hankkeessa mukana ovat oikeustieteellinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulu 420 000 euron tutkimusbudjetilla. 

– Turun yliopiston tutkimus hankkeessa keskittyy ekosysteemien hallinta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Tämä auttaa ekosysteemin osapuolia pääsemään sopimukseen liiketoimintamalleista ja systeemitason yhteistyöstä, joka on sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa että taloudellisesti kestävää, kertoo Turun yliopiston osahankeen vastuullinen johtaja Marikka Heikkilä.

Fairway-projekti pyrkii laajaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkimukseen perustuvia suosituksia sääntelyyn, liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. 

– Erityisesti tarkoituksena on tuottaa kokeiluja, jotka nähdään tärkeiksi virstanpylväiksi matkalla kohti älykästä ja autonomista meriliikenteen kuljetusjärjestelmää. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset älykkään väylänavigoinnin kokeilut, eLuotsaus-ympäristön luominen sekä etäluotsauskokeilut, Heikkilä kertoo.

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston tutkimuksen strategisista temaattisista kokonaisuuksista. Meren ja merenkulun temaattinen kokonaisuus perustuu vahvaan monitieteisen tutkimusperustaan, jossa yhdistyy eri tieteenalojen mereen ja rannikkoympäristöihin sekä niihin liittyvään talouteen ja kulttuuriin kohdistuva tutkimus.

Luotu 14.02.2020 | Muokattu 14.02.2020