Yhteistyöalustat nosto

Turun yliopisto tiivistää yhteistyötä Mehiläisen kanssa

23.09.2021

Mehiläinen on solminut Turun, Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen sekä Oulun yliopistojen kanssa puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamiseksi. Avoin keskustelu auttaa löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia terveydenhoitoalan ammattilaisten osaamisen kasvattamiseen.

Yhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä tuo mahdollisuuksia löytää toiminnan yhtymäkohtia ja syventää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä entisestään. Tavoitteena on tuottaa yhdessä yliopistojen kanssa tutkittua tietoa yksityissektorin toiminnasta niin lääketieteen kuin hoitoalan tieteiden parissa.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä sovitaan ohjausryhmissä tapauskohtaisesti. Mehiläinen tarjoaa aineistot ja yliopistot ohjaajaresurssit.

– Olen erittäin iloinen yhteistyön syvenemisestä yliopistojen kanssa. Haluamme osaltamme kehittää ja täydentää tulevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten osaamista tarjoamalla heille kattavia ja laadukkaita koulutusmahdollisuuksia, iloitsee Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

– Turun yliopistolle yhteistyö tarjoaa näköaloja yksityisen terveydenhuollon toimintaan uusiutuvassa sote-kentässä ja uusia mahdollisuuksia tutkimuksen saralla muun muassa rekisteritutkimuksessa, jossa yksityissektorin potilasaineistot ovat sekä mittavia että myös erilaisia ikä- ja terveysrakenteeltaan julkisen terveydenhuollon aineistoihin verrattaessa, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Myös muiden yliopistojen keskuudessa ollaan tyytyväisiä yhteistyön tiivistymiseen.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Risto Renkosen mukaan koulutusyhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä on ollut toimivaa jo entuudestaan muun muassa työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttamisessa. Uusi yhteistyösopimus mahdollistaa uusia avauksia koulutus- ja tutkimusyhteistyön laajentamiseksi.

– Mehiläisen laajat tietoaineistot tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi lääketieteen sekä muiden sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoiden syventävien opintojen tai tieteellisen tutkimustyön tekemiselle yliopiston ohjauksessa. Laajoihin avoterveydenhuollon tietovarantoihin pohjautuva tutkimusyhteistyö täydentää erinomaisella tavalla yliopistosairaaloiden tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia, Renkonen toteaa.

– Yhteistyö tukee käytännön toimintaympäristössä tapahtuvan koulutustoiminnan jatkuvuutta Suomessa. Tältä pohjalta voidaan suunnitella koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä ja uusia avauksia tulevaisuudessa yhteistyössä, sanoo Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

– On tärkeää, että julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa katsotaan kokonaisuutena myös opetuksen ja tutkimuksen osalta. Siksi me Tampereen yliopistossa olemme iloisia Mehiläisen kanssa tehdystä puitesopimuksesta. Se luo pohjaa koulutus- ja tutkimusyhteistyön syventämiselle, täydentää Tampereen yliopiston dekaani Tapio Visakorpi.

– Pohjois-Suomessa on jo vuosien ajan tehty laajaa ja hyvää erikoislääkärikoulutukseen liittyvää yhteistyötä useilla erikoisaloilla Oulun yliopiston ja Mehiläisen kesken. Mielenkiinnolla odotamme mitä uusia avauksia nyt allekirjoitettu sopimus tuo etenkin tutkimuksen osalta, päättää Oulun yliopiston dekaani Anne Remes.

Luotu 23.09.2021 | Muokattu 23.09.2021