Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmälle valtioneuvoston rahoitus kuntien eriytymisen valtiosääntöoikeudellisia reunaehtoja tarkastelevaan tutkimushankkeeseen

19.06.2019

Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijaryhmälle 75 000 €:n rahoituksen kuntien eriytymisen perustuslaintasoisia reunaehtoja tarkastelevaan tutkimushankkeeseen. Hanke toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan puitteissa (VN-TEAS).

Nyt rahoitetun ”Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin”-tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, missä määrin perustuslaki sallii kuntien tehtäviä koskevan lainsäädännön eriyttämisen siten, että siinä voitaisiin paremmin ottaa huomioon suomalaisen kuntasektorin alueelliset erityispiirteet. Nykyisin vallalla olevan käsityksen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä on säädettävä kaikkien kuntien osalta samalla tavalla – siis riippumatta niiden koosta, sijainnista tai elinkeinorakenteesta. Tämä lähtökohta on aiemman tutkimuksen valossa johtanut alueellisiin ongelmiin kuntien lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa ja selvään vaihteluun kunnallisen itsehallinnon tosiasiallisessa alassa.

Yksi keskeinen kysymys koskee tältä osin Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisua: missä määrin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä voidaan perustuslain kannalta kestävällä tavalla pyrkiä erityisratkaisuihin, joissa pääkaupunkiseutua kohdeltaisiin muuhun maahan ja vaikkapa muihin kaupunkiseutuihin nähden eri tavalla. Tutkimushankkeessa pyritään antamaan mahdollisimman perusteellinen vastaus myös tähän kysymykseen.

Tutkimushanke toteutetaan nopealla aikataululla siten, että sen loppuraportti voidaan luovuttaa marraskuussa 2019. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa jo pitkään ollutta vahvaa valtiosääntöoikeuden osaamista. Hanketta johtaa julkisoikeuden professori Juha Lavapuro.


Tiedustelut:
Juha Lavapuro
email: julava@utu.fi
puh. 040-7755190

Luotu 19.06.2019 | Muokattu 19.06.2019