Yliopistonmäen aukio

Turun yliopiston tutkijoille 971 000 euroa Jenny ja Antti Wihurin rahastolta

09.10.2021

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna Turun yliopiston tutkijoille, työryhmille ja oppiaineille apurahoja yhteensä 971 000 euron edestä.  

Turun yliopistossa suurimman apurahan, 200 000 euroa, sai Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio. Apuraha kohdennettiin matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja tähän liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen 

Kansanterveystieteen oppiaine sai 100 000 euron apurahan vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustamiseen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luomiseen.

Maantieteen ja geologian laitoksella tehdään merenkulun tutkimusta Kotkassa toimivan Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen Merikotkan kanssa. Wihurin rahaston myöntämä 90 000 euron suuruinen rahoitus antaa mahdollisuuden jatkaa ja kehittää merenkulun logististen järjestelmien tutkimusta, jota tekee talousmaantieteen professori Tommi Inkinen.

Tutkijoista suurimmat apurahat saivat maantieteen yliopistonlehtori Joni Mäkinen ja poliittisen historian professori Louis Clerc työryhmineen. Mäkisen työryhmälle myönnettiin 50 000 euroa mannerjäätikön alaisten sulamisvesireittien ja murtoo-maaperämuodostumien tutkimiseen. Clercin työryhmä sai 40 000 euroa Ulkoasiainhallinnon historia 1982–1995 -tutkimushankkeeseen.

Yhteensä Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna apurahoja, palkintoja ja muuta tukea 13,2 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille. 

Kaikki Turun yliopistoon myönnetyt apurahat:        

 • Kansanterveystiede, vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustamiseen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luomiseen, 100 000 euroa
 • Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio, matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen, 200 000 euroa
 • Maantieteen ja geologian laitoksella tehtävään merenkulun logististen järjestelmien tutkimuksen tukemiseen. Tutkimusta tehdään yhdessä Kotkassa toimivan Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen Merikotkan kanssa, 90 000 euroa.
 • Filosofian tohtori Henrik Asplund ja työryhmä, kivikauden keramiikan proteiinitutkimuksen pilottihankkeeseen, 15 000 euroa
 • Master of Science (Physics) Moe Moe Aye, väitöskirjatyöhön "Designing high-temperature superconductors for power applications", 26 000 euroa
 • Filosofian tohtori Louis Clerc ja työryhmä, Ulkoasiainhallinnon historia 1982-1995 -tutkimushankkeeseen, 40 000 euroa
 • Valtiotieteiden maisteri Eero Hentula, väitöskirjatyöhön ”Tutkimuksia fundamenttihinnan kehityksestä asuntomarkkinoilla”, 26 000 euroa
 • Valtiotieteiden maisteri Mireille Isaro, väitöskirjatyöhön "Sotilasetiikkaa tekoälylle", 26 000 euroa 
 • Diplomi-insinööri Aleksi Kamppinen, väitöskirjatyöhön "Säteilyn spektrinhallinta aurinkokennojen hyötysuhteen parantamiseksi ja eliniän pidentämiseksi", 26 000
 • Filosofian tohtori Riku Klén ja filosofian tohtori Mikko Venäläinen, tutkimushankkeeseen "Tomografiakuvien analysointi syväoppimisen avulla", 30 000 euroa
 • Oikeustieteen maisteri Helen Lehto, väitöskirjatyöhön "Valtion suvereniteetti ja välimiesmenettely - valtioiden välisten riitojen ratkaiseminen välimiesmenettelyllä", 13 000 euroa
 • Kasvatustieteen maisteri Outi Lietzén, väitöskirjatyöhön "Yhdistelmätutkinto toisen asteen koulutusvalintana", 13 000 euroa
 • Filosofian tohtori Joni Mäkinen ja työryhmä, tutkimukseen "Mannerjäätikön alaisten sulamisvesireittien ja murtoo-maaperämuodostumien luontotyyppi, hyödyntämismahdollisuudet ja suojelutarve", 50 000 euroa
 • Filosofian maisteri Sofia Paasikivi ja filosofian maisteri Heli Etu-Sihvola, ”Taudit ja terveys 1700-luvulla” – Seilin saaren kirkkovainajien bioarkeologiseen tutkimukseen, 30 000 euroa
 • Valtiotieteiden tohtori Jukka Pesu, tutkimukseen "Suojeluvastuu, suvereniteetti ja Suomi: Konfliktien hallinnan ja suomalaisen rauhanrakennuksen murrokset kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä", 30 000 euroa
 • Valtiotieteen maisteri Marko Pihl, väitöskirjatyöhön "Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen rooli julkisessa diplomatiassa", 26 000 euroa
 • Valtiotieteiden maisteri Ari-Joonas Pitkänen, väitöskirjatyöhön "Performing the Pacific Island: Spatial De-Sinification and Re-territorialisation in Taiwan", 26 000 euroa
 • Filosofian maisteri Anna Puganen, väitöskirjatyöhön "Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran laatuun", 26 000 euroa
 • Filosofian tohtori Juhana Saarelainen, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ylirajainen Kalevala. Elias Lönnrotin teoreettinen työskentely ja Kalevalan transkulttuuriset merkitykset", 30 000 euroa
 • Filosofian maisteri Hanna-Reetta Schreck, väitöskirjatyöhön "Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890-1920", 13 000 euroa
 • Musiikin maisteri Iris Seesjärvi, väitöskirjatyöhön "Hermeneuttis-narratiivinen tutkimus häpeästä ja häpeänsietokyvystä klassisessa laulussa", 26 000 euroa
 • Filosofian maisteri Otto Selenius, väitöskirjatyöhön "Hyönteissyönnin mahdollisuudet sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä, sekä vaikutus terveen suolistomikrobiotan koostumukseen", 26 000 euroa
 • Master of Art Murat Mustafa Turkmen, väitöskirjatyöhön "Ecocritical Art: Negotiating Between Politics and The Autonomy of Art", 13 000 euroa
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Marja Valovesi, väitöskirjatyöhön "The Cultured Landscape of Finnish Rock Art", 26 000 euroa
 • Filosofian maisteri Joonas Vanhala, väitöskirjatyöhön "From Stereotypes to Insults: Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti", 26 000 euroa
 • Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska, väitöskirjatyöhön "Valkoisen Suomen kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja valkoinen perintö 1938–1947", 26 000 euroa
 • Master of Science Junhua Zhu, väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China: Concerns and Preferred Solutions", 26 000 euroa
 • Doctor of Economics and Business Administration Majid Aleem, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Psychological Safety and Teams in Virtual Work Environments", 30 000 euroa
 • Kauppatieteiden maisteri Mira Valkjärvi, väitöskirjatyöhön "Circular Economy in Nordic Pioneering Companies", 26 000 euroa
Luotu 09.10.2021 | Muokattu 09.10.2021