Turun yliopiston tutkimusryhmät mukana kolmessa uudessa huippuyksikössä

01.06.2017

Turun yliopiston kolme tutkimusryhmää on mukana Suomen Akatemian valitsemissa uusissa huippuyksiköissä. Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen toimii tutkimusryhmän johtajana pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä, avaruusfysiikan professori Rami Vainio kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä ja teoreettisen fysiikan professori Sabrina Maniscalco kvanttiteknologian huippuyksikössä.

​Suomen Akatemia valitsi vuosille 2018–2025 yhteensä 12 huippuyksikköä, joissa työskentelee tutkimusryhmiä yhteensä 12 yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta.

Huippuyksiköt tekevät läpimurtotutkimusta ja edistävät tieteen uudistumista. Tieteen uudistuminen voi toteutua uusien tutkimusaiheiden, menetelmien, lähestymistapojen tai uudenlaisten tutkimusryhmien yhdistelmien muodossa. Akatemia odottaa, että huippuyksiköiden tutkimuksella on myös tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvaa vaikuttavuutta.

– Kysyimme jo hakemusvaiheessa tutkijoilta sitä, minkälaista vaikuttavuutta heidän tutkimuksellaan voisi olla perinteisen tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ja pyydämme jatkossa uusilta huippuyksiköiltä myös raportointia vaikuttavuuden toteutumisesta. Tavoitteena on näin innostaa valittuja huippututkimusyksiköitä aktiivisesti pohtimaan ja edistämään oman tutkimuksensa laajaa vaikuttavuutta, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala kertoo. 

Huippuyksikköhakuun lähetettiin 179 aiehakemusta, varsinaiselle kierrokselle kutsuttiin 34 hakijaa. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa. Lisäksi kansainväliset asiantuntijat haastattelivat toiselle kierrokselle kutsuttujen tutkimusryhmien edustajat Akatemiassa toteutetuissa tilaisuuksissa.

Huippuyksikön rahoituskausi pitenee kuudesta vuodesta kahdeksaan, ja ensimmäisen nelivuotiskauden jälkeen yksikölle tehdään tieteellinen väliarviointi. Arvioinnin tulokset ratkaisevat yksikön jatkorahoituksen tason eli rahoitus voi arvioinnin tulosten perusteella joko nousta, laskea tai päättyä kokonaan.

EH

Luotu 01.06.2017 | Muokattu 02.06.2017