päärakennus

Turun yliopistoon 12 uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta

28.05.2020

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 58 akatemiahankkeelle, jotka koostuvat 74 osahankkeesta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 29 miljoonaa euroa. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin 12 uudelle hankkeelle.

Akatemiahanke on toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi rahoituspäätöksissään erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen. 

– KY-toimikunta päätti uusista rahoitettavista akatemiahankkeista kiinnittäen huomiota tutkimusrahoituspäätösten keskeisiin kriteereihin laatuun, vaikuttavuuteen ja uudistumiseen. Tämän vuoden päätöksissä rahoitettiin nuoren tutkijapolven rahoituksella hankkeita 6,7 miljoonalla eurolla. Nuoren sukupolven hakijat menestyivät hyvin akatemiahankehaussa laajemminkin, lähes puolet rahoitetuista hankkeista oli nuorten tutkijoiden hankkeita, toimikunnan puheenjohtaja, professori Sami Pihlström kertoo Suomen Akatemian tiedotteessa.

Professori Suvi Salmenniemi on yksi rahoituksen saaneista Turun yliopiston tutkijoista. Salmenniemi tutkii käynnissä olevaa poliittista murrosta, jota luonnehtivat huoli poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ja demokratian kriisistä sekä tarve vaihtoehtoisille yhteiskuntamuodoille ja muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta. 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa poliittisen mielikuvituksen tiloja ja käytäntöjä sekä elävöittää sosiologian metodologista ja teoreettista mielikuvitusta. Hanke yhdistää poliittista sosiologiaa ja taiteellista tutkimusta tutkiessaan erilaisten ihmisryhmien poliittista mielikuvitusta taiteen, koulutuksen, aktivismin ja median kentillä Suomessa.

Turun yliopistossa akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

 • Hannula-Sormunen, Minna: Fokuksessa numeerinen järjestys, 480 000 €
 • Helske, Satu: Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa / Konsortio: PREDLIFE, 280 000 €
 • Holmberg, Kim: Altmetriikka tutkimuksen arvioinnissa, 454 080 €
 • Koivunen, Pia: Mission Finland – Suomi kylmän sodan kulttuuridiplomatian kohteena, 477 806 €
 • Laippala, Veronika: Rekisterit massiivisen monikielisissä internet-aineistoissa, 480 000 €
 • Lintunen, Pekka: Sujuvuus- ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa, 480 000 €
 • Nummenmaa, Lauri: Sosiaalisen ympäristön ja aivojen toiminnan vastavuoroiset suhteet: Rekisteritutkimus 40 000 suomalaisen aivotietokannasta, 480 000 €
 • Pappila, Minna: Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta Arktisilla alueilla, 230 080 €
 • Räsänen, Tuomas: Ihmiset, punkit ja ympäristömuutos / Konsortio: HUTI, 280 000 €
 • Salmenniemi, Suvi: Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, 480 000 €
 • Silvennoinen, Heikki: Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen, 480 000 €
 • Tanskanen, Antti: Sukulaissuhteet, sukupolvet ja elämänkulku, 480 000 €
Luotu 28.05.2020 | Muokattu 28.05.2020