Turun yliopistot yhteistyöhön perusoikeuksia koskevassa raportoinnissa EU:lle

07.12.2018

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta aloittavat yhteistyön kansallisena perusoikeusraportoijana EU:n perusoikeusvirastolle (Fundamental Rights Agency, FRA). Vuosina 2018–2022 toteutettava hanke on jatkoa Åbo Akademin ja Turun yliopiston jo pitkään kestäneelle oikeustieteelliselle yhteistyölle. Hankkeen alustava budjettisuunnitelma neljälle vuodella on 630 000 euroa.

Yliopistot osallistuvat yhdessä EU:n perusoikeusviraston perustamaan FRANET-verkostoon. Tutkimusyhteistyö käsittää tiedonkeruuta ja Suomea koskevaa raportointia eri temaattisilta alueilta kuten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, rasismi, turvapaikanhakijat ja maahanmuutto, tietosuoja, lapsen oikeudet, rikoksen uhrin oikeudet ja vammaisten henkilöiden oikeudet. 

Perusoikeusvirasto käyttää tietoja raportoinnissaan perusoikeuksista koko EU:n alueella. Raportoinnin tarkoituksena on tuottaa perusoikeuksia koskevaa riippumatonta, faktoihin ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa EU-instituutioiden ja jäsenvaltioiden käyttöön.

Yhteistyötä koordinoi Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, professori Elina Pirjatanniemen johdolla. Professori Juha Lavapuro toimii Turun yliopiston tutkijaryhmän johtajana.

Vuosina 2011–2018 Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti hoiti kansallisen FRANET-raportoijan tehtävää yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa.

Luotu 07.12.2018 | Muokattu 07.12.2018