Tutkimus kartoittaa koronan vaikutuksia nuoriin ja vanhempiin – vastaa kyselyyn

20.04.2022

Tutkijat haluavat selvittää, miten korona-aika on vaikuttanut nuorten ja nuorten aikuisten kaverisuhteisiin, hyvinvointiin ja oppimiseen. Tutkimuksessa selvitetään myös koronan vaikutusta vanhempien ja huoltajien hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja työssä jaksamiseen.

EduRESCUE-hankkeessa tutkitaan lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden hyvinvointia yhdessä useiden järjestöjen kanssa (mm. Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti). Konsortiossa ovat mukana Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistot.

Tutkijat keräävät tietoa koronan vaikutuksista verkossa täytettävällä kyselylomakkeella, johon vastataan anonyymisti. Tavoitteena on kuulla mahdollisimman moninaisia kokemuksia, joiden pohjalta tutkijat vievät viestiä nuorten ja perheiden tarpeista päättäjille ja esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Valitse linkin takaa itsellesi sopiva kysely – voit vastata joko nuorille vai vanhemmille suunnattuun kyselyyn. Kielivaihtoehdot ovat suomi, ruotsi, englanti ja suomalainen viittomakieli.

> Vastaa kyselyyn

Yhteystiedot:

Niina Junttila
Kasvatuspsykologian professori / Turun yliopisto
niina.junttila@utu.fi
puh. +358 50 4766 512

Venla Panula
Projektitutkija (EduRESCUE / Silent voices)
Jyväskylän yliopisto
venla.s.panula@jyu.fi

Luotu 20.04.2022 | Muokattu 20.04.2022