Kuvassa lakipykälän symboli sekä tuomarin nuija.

Tutkimus tunteiden sekä käyttäytymisen suhteesta seksuaaliseen suostumukseen

10.12.2021

Oletko kuullut seksuaalirikoslainsäädännön laajasta uudistuksesta Suomessa? Haluaisitko osallistua tutkimukseen, joka kartoittaa suomalaisten käyttäytymistä liittyen lakiuudistuksen tuleviin pykäliin? Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella on käynnissä yhteistyössä Åbo akademin kanssa toteutettava tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten seksuaaliseen suostumukseen liittyviä tunteita ja käyttäytymistä.

Seksuaaliseen suostumukseen liittyvä lainsäädäntöuudistus sai vuonna 2018 tuulta alleen Suostumus2018 -lakialoitteen kerättyä riittävän määrän allekirjoituksia edetäkseen eduskunnan käsittelyyn. Lausuntokierros on saatettu loppuun, ja hallituksen esitys on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle alkuvuodesta 2022. Yksi lakimuutoksen päätavoitteista on muuttaa raiskausta koskeva lainsäädäntö suostumusperusteiseksi.

Seksuaalista suostumusta ilmiönä on tutkittu kansainvälisestikin verrattain vähän, eikä tietämyksemme mukaan koskaan suomalaisella otannalla. Suomalaisen aineiston kerääminen on olennaista psykologian viitekehyksessä, sillä ihmisten tunteet sekä käyttäytyminen seksuaalisen suostumuksen näkökulmasta ovat asioita, joita lakiuudistuksen voimaan tultua oikeudessa punnitaan.

Aikaisempien tutkimusten mukaan nuoret aikuiset usein esimerkiksi välttelevät seksuaalisen suostumuksen ilmaisemista verbaalisesti. He kokevat sanallisen ilmaisun seksuaalisessa kontekstissa kiusalliseksi, eivätkä mielellään ilmaise tai pyydä sanallista suostumusta, vaikka toisaalta kertovat sen olevan tehokas keino kommunikoida omasta suostumuksesta toiselle osapuolelle.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat psykologian kandidaatti Tiia Lempinen sekä psykologian tohtori Jan Antfolk, ja tutkimusta ohjaavat psykologian erikoistutkijat Jarno Tuominen ja Linda Karlsson.

Voit osallistua tutkimukseen, jos olet vähintään 16-vuotias. Kyselyyn on mahdollista vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Tutkimus toteutetaan kokonaan verkossa ja nimettömästi, eikä kerättyä dataa voida jälkikäteen yhdistää vastaajiin.

Lisätietoa tutkimuksesta saa sähköpostitse: suostumustutkimus@gmail.com
Linkki kyselyyn julkaistaan 9.12.2021, ja datankeruu kestää kaksi viikkoa.

>> Osallistu kyselyyn

Luotu 10.12.2021 | Muokattu 10.12.2021