Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kevätlukukaudella 2020

13.11.2019

Turun yliopiston Tekoälyakatemian tuottama uusi Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op sisältyy myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan. Opinnot alkavat Johdatus tekoälyyn 2 op -kurssilla 8.1.2020. Opetus järjestetään TY:ssa ja lisäksi opintoihin sisältyy joustavaa verkko-opiskelua.

Tammikuussa on alkamassa myös Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op. Opintokokonaisuus tai siihen kuuluvia opintojaksoja on tarjolla monimuoto- ja verkko-opintoina TY:ssa ja lisäksi mm. kesäyliopistoissa Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Joensuussa, Kotkassa, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Kasvatustieteellisistä opinnoista ovat tarjolla mm. kasvatustieteen, erityispedagogiikan sekä aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Luonnontieteistä ovat tarjolla maantieteen ja ympäristötieteen perusopinnot.

Lisäksi kevätlukukauden opintotarjontaan sisältyy yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja kaikista tiedekunnista, mm. Turun kauppakorkeakoulusta Johtamisen perusteet 3 op ja Työpsykologia 6 op -verkkokurssit, lääke- ja terveystieteellisista opinnoista mm. Lihavuus 3 op sekä Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op -verkkokurssit.

Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemian opinnoista on tarjolla useita TY:ssa ja verkko-opiskeluna järjestettäviä kursseja, mm. Johtaminen muuttuvassa sote-kentässä 2 op, Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op, Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op.

Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintoihin alkaa porrastetusti 27.11. Katso tarkemmat tiedot opintojen opetusohjelmista.

Luotu 13.11.2019 | Muokattu 13.11.2019