Yliopistonmäki ilmakuva 2020 syksy

Uuden teknillisen tiedekunnan suunnittelu etenee

14.10.2020

Teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 1.1.2021. Syksyn aikana valmistelutyö on hyvin tiivistä ja uuden tiedekunnan toimintakulttuurin rakentamisessa on mukana koko yliopistoyhteisö.

Uuden tiedekunnan muodostavat tietotekniikan laitos (nyk. tulevaisuuden teknologioiden laitos), bioteknologian laitos (nyk. biokemian laitos) sekä uusi kone- ja materiaalitekniikan laitos. Nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan nimi muutetaan matemaattis-luonnontieteelliseksi tiedekunnaksi.

Teknillisen tiedekunnan toimintakulttuurin rakentamiseen on otettu mukaan koko yliopistoyhteisö virtuaalisen Viima-ideointialustan avulla. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on kutsua yliopiston henkilökunta ja opiskelijat aktiiviseen vuoropuheluun sekä suunnittelemaan uuden tiedekunnan toimintaa.

- Teknillinen koulutus ja tutkimus vaativat omanlaisensa toimintakulttuurin, joka tahdotaan rakentaa mahdollisimman vahvaksi. Tekniikan koulutusalan laajentuminen tarjoaa yliopistollemme myös merkittäviä mahdollisuuksia poikkitieteellisen yhteistyön ja erilaisten kumppanuuksien kehittämiseen. Tärkeää on lisäksi tukea tiedekunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvan opiskelijakulttuurin rakentumista, ei vain teekkarien kesken, vaan myös tekniikan ja luonnontieteiden opiskelijoiden välille, korostaa yliopiston vararehtori Mika Hannula.

Valtaosa teknillisen tiedekunnan rahoituksesta perustuu jo toimivien laitosten mukana uuteen tiedekuntaan siirtyvään rahoitukseen. Yliopiston hallitus päätti 9.10.2020 kokouksessaan 2,8 miljoonan euron lisärahoituksen myöntämisestä tekniikan laajennukselle vuodelle 2021. Tekniikan laajennus on strateginen investointi, jolla yliopisto kehittää kilpailukykyään monialaisena ja kansainvälisenä tutkimusyliopistona. Lisäksi tiedekunta on saanut tähän mennessä yhdeksän lahjoitusprofessuuria arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Teknillinen tiedekunta on aloittaessaan toimintansa yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista. Tiedekunnassa on yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 300 työntekijää, joista lähes 40 on professoreita. Tekniikan neljän DI-koulutusohjelman lisäksi tiedekunnassa voi opiskella filosofian maisteriksi kahdessa koulutusohjelmassa. Lisäksi kansainvälisiä, englanninkielisiä maisteriohjelmia on yhteensä viisi.

Luotu 14.10.2020 | Muokattu 05.01.2021