poika lukee talon edessä

Uusi täydennyskoulutus auttaa vahvistamaan lukijuutta kirjallisuuden opetuksessa

24.06.2020

Syksyllä 2020 alkava POLKU-täydennyskoulutus auttaa vahvistamaan lukijuutta. Se antaa opettajille valmiuksia kielipedagogiikkaan ja luovan kielellisen toimintaympäristön kehittämiseen. Koulutus tukee monikielisyyden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista erityisesti kirjallisuuskasvatuksen näkökulmasta.

Polku – Positiivisen lukijuuden kautta aktiiviseen lukijayhteisöön -täydennyskoulutus on tutkimustietoon perustuva viiden opintojakson kokonaisuus (yhteensä 15 opintopistettä).

Koulutus on suunnattu kaikille kielen oppimisen kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja alakoulun opettajille. Lisäksi koulutukseen voivat hakeutua yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, S2-opettajat ja omakielen opettajat.

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Se järjestetään Porissa, Raumalla, Uudessakaupungissa, Jyvässeudulla ja Turussa tai verkko-opetuksena. Jos tarvetta on, koulutus voidaan yhdessä ryhmässä toteuttaa myös kokonaan englanniksi.

Kokonaisuus koostuu viidestä osiosta, jotka sisältävät pienryhmätapaamisten lisäksi kaikille avoimia lähipäiviä (VESO-mahdollisuus). Tapaamisten painopisteet valitaan osallistujien tarpeiden mukaan.

Opiskelua kielellistä luovuutta hyödyntävissä työpajoissa

Koulutus perustuu kirjallisuuslähtöisiin ja kielellistä luovuutta hyödyntäviin työpajoihin, joissa opitaan vertaisilta ja kehitetään omaa opettajuutta. Vuorovaikutukseen ja luovaan toimintaan kannustavat menetelmät edistävät lukemiseen sitoutumista ja yhdenvertaistavat lukijoiden asemaa lukijayhteisöissä.

Kuvia kirjallisuuslähtöisessä työpajassa

– Työtavat ovat pääosin Suomessa tuntemattomia ja monimuotoinen työskentely (verkossa ja lähitapaamisissa) edistää jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammattiosaamista, Juli-Anna Aerila Turun yliopistosta kertoo.

Työpajoja toteutetaan säännöllisesti koko hankkeen ajan, tarvittaessa myös englanniksi ja limittäiskielisesti kaikki osallistujien kieliä hyödyntäen.

Koulutus on osallistujille maksuton mutta edellyttää sitoutumista osallistumiseen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama.

POLKU-hanke edistää lukemisen, tekstinymmärtämisen ja tekstien tuottamisen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tuomalla opettajan lukijuuden kautta uutta pedagogiikkaa luokkiin, kouluihin ja erilaisiin oppimisympäristöihin – erityisesti monikieliset lapset ja perheet huomioiden.

Lisätietoja:

POLKU-hankkeen johtaja ja Turun yliopiston osahankkeen vastuuhenkilö Juli-Anna Aerila, julaer@utu.fi

Jyväskylän yliopiston osahankkeen johtaja ja vastuuhenkilö Merja Kauppinen, merja.a.kauppinen@jyu.fi

Koordinaattori Suvi Sario, suvi.sario@utu.fi

Asiantuntija Sara Routarinne, sara.routarinne@utu.fi

Luotu 24.06.2020 | Muokattu 28.08.2020