Uusi Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus käynnistyy syksyllä avoimessa yliopistossa

03.07.2019

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tarjoaa tulevaisuusohjauksen koulutusta nyt myös Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus alkaa lokakuussa 2019.

Avoin yliopisto tulevaisuusohjaus

Projektiasiantuntijat Anne Nieminen, Johanna Ollila ja Sari Miettinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ovat kehittäneet ja toteuttaneet usean vuoden ajan valtakunnallista tulevaisuusohjauksen koulutusta työelämän muuttuvia tarpeita ja osaamisvaatimuksia ennakoiden.

Tulevaisuusvalmiuksia vahvistamassa

Tulevaisuusohjauksen koulutuksen perustana on kymmenen vuoden tutkimus- ja kehittämistyö, jossa on keskitytty yksilölliseen tulevaisuusajatteluun, valintojen tekemiseen ja opinto- ja uraohjaukseen, kertoo projektipäällikkö Johanna Ollila Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Kehittämistyön taustalla ovat näkemykset työelämän ja osaamistarpeiden muutoksesta sekä tulevaisuusvalmiuksista, joita tarvitaan kompleksisessa maailmassa toimimiseen..

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, joilla perehdytään sekä tulevaisuudentutkimuksen että tulevaisuusohjauksen perusteisiin ja menetelmiin. Ensimmäisellä jaksolla tutustutaan toimintaympäristön analyysiin muun muassa megatrendien ja heikkojen signaalien kautta. Opinnoissa perehdytään myös mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamiseen sekä tulevaisuutta koskevien päätösten tekemiseen.

Tulevaisuusohjausta voi hyödyntää ohjauksessa kaikilla koulutusasteilla, nuoriso- ja järjestötyössä sekä yritysten sekä muiden organisaatioiden kehittämistehtävissä ja skenaariotyössä, Ollila toteaa.

Ensimmäistä kertaa avoimen yliopiston tarjonnassa

Tulevaisuusohjauksen koulutusta on järjestetty valtakunnallisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutuksena lukuvuosina 2017- 2018 sekä 2018 - 2019. Nyt koulutus tarjotaan myös Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena ja opintoihin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen  yliopiston opintomaksu on 150 euroa ja opintoihin voidaan ottaa enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintokokonaisuus toteutetaan Turun yliopistossa monimuoto-opintoina. Joustavasti toteutettaviin opintoihin kuuluu lähitapaamisten lisäksi verkkotyöskentelyä, kokeilu- ja kehittämistehtäviä sekä pienryhmissä tehtävä tulevaisuustyö, kertoo Ollila. Avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää myös henkilöstökoulutukseksi.

Luotu 03.07.2019 | Muokattu 03.07.2019