Uusi tutkimusverkosto vahvistaa Suomen ja saksankielisten maiden välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta

27.08.2019

FI-DACH on uusi Turun, Grazin, Greifswaldin ja Kölnin yliopistojen edustajien perustama tutkimusverkosto. Turusta mukana on saksan kielen oppiaine, joka on yksi verkoston perustajäsenistä.

Keväällä 2019 perustetun FI-DACH-tutkimusverkoston tavoitteena on syventää ja laajentaa Suomen (FI) ja saksankielisten maiden (Saksa, Itävalta, Sveitsi = DACH) välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta ja tuntemusta.

– Verkostossa kulttuuri ymmärretään hyvin laajasti. Tarkoitamme sillä kaikenlaisia kulttuurisia representaatioita, kulttuurin välittämistä, kirjallisuusvaihtoa, kääntämistä, kielikontakteja sekä kielen ja kulttuurin opettamista ja oppimista, Turun yliopiston saksan kielen professori Leena Kolehmainen kertoo.

Verkosto tuo yhteen saksankielisen kulttuurin tutkijat Suomessa ja suomenkielisen kulttuurin tutkijat saksankielisissä maissa.

– Molempien näkökulmien mukanaolo mahdollistaa tutkimusverkoston sisällä hyödyllisen keskinäisen osaamisen ja ideoiden vaihdon, Kolehmainen toteaa.

Tutkimusverkoston tavoitteena on tukea tieteellistä jatkokoulutusta verkoston keskeisillä tutkimusaloilla.

– Toivomme, että verkosto muodostuu toimintaympäristöksi, joka avaa tutkimukseen uusia näkökulmia Suomen ja saksankielisten maiden välisestä kulttuurisesta vuorovaikutuksesta. Opiskelijoille uuden verkoston anti heijastuu uusina ideoina kurssien sisällöissä ja oppimis- ja opetusmetodeissa, mahdollisesti jatkossa myös uusina vaihtomahdollisuuksina, Kolehmainen sanoo.

Saksan kielen opiskelijamäärät ovat olleet laskussa Suomessa, ja saksan kielen ja kulttuurin korkein osaaminen on koko ajan pienenevän asiantuntijaryhmän käsissä. Saksankielisissä maissa taas suomen kieli kuuluu niin sanottuihin pieniin, vähän opiskeltuihin kieliin.

– FI-DACH-verkoston tavoitteena onkin tutkimuksen edistämisen lisäksi herättää kasvavaa kiinnostusta saksan kielen opiskeluun Suomessa ja suomen kielen opiskeluun saksankielisissä maissa, Kolehmainen toteaa.

Verkosto järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen tieteellisen seminaarin. Verkoston kick off –seminaari pidetään Kölnissä 13.–14.2.2020.

FI-DACH-verkoston verkkosivusto

Lisätietoja: professori Leena Kolehmainen, saksan kieli, leena.kolehmainen@utu.fi

 

Luotu 27.08.2019 | Muokattu 27.08.2019