Uusia professoreita Turun yliopistossa

31.10.2012

Turun yliopistossa on nimitetty 15 uutta professoria. Professorien työtehtävien hoito on alkanut kesän ja alkusyksyn aikana.

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan on nimitetty:
PhD Maija Setälä, s. 1968, yleisen valtio-opin professorin työtehtäviin 1.9.2012 alkaen
FT Jani Erola, s. 1974, sosiologian professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen
PsT Jukka Hyönä, s. 1957, psykologian professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan on nimitetty:
FT Veijo Jormalainen, s. 1962, akvaattisen ekologian professorin työtehtäviin 1.9.2012 alkaen
FT Tero Soukka, s. 1974, biotekniikan professorin työtehtäviin viisivuotiskaudeksi 1.8.2012 - 31.7.2017
FT Petriina Paturi, s. 1972, kokeellisen kiinteän olomuodon fysiikan professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen
FT Tapio Salakoski, s. 1960, tietojenkäsittelytieteen professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen

Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on nimitetty:
OTT Jussi Tapani, s. 1973, rikosoikeuden professorin työtehtäviin 1.6.2012 alkaen
S.J.D., FL Outi Korhonen, s. 1969, kansainvälisen oikeuden professorin työtehtäviin 1.7.2012 alkaen

Lääketieteelliseen tiedekuntaan on nimitetty:
LT Maaret Castrén, akuuttilääketieteen professorin työtehtäviin 1.9.2012 - 31.8.2017
LT Pekka Mäntyselkä, s. 1964, yleislääketieteen professorin työtehtäviin 1.7.2012 alkaen
LT Juha Rinne, s. 1960, aivojen välittäjäainetutkimuksen professorin työtehtäviin 1.7.2012 alkaen

Turun kauppakorkeakouluun on nimitetty:
KTT, TkT Juuso Töyli, s. 1974, liiketaloustieteen, logistiikan professorin työtehtäviin 1.7.2012 alkaen

Kasvatustieteiden tiedekuntaan on nimitetty:
FT Pasi Koski, s. 1960, liikuntakasvatuksen professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen
VTT Heikki Silvennoinen, s. 1958, kasvatustieteen professorin työtehtäviin 1.8.2012 alkaen

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 26.11.2012