Uutta avoimen yliopiston opintotarjonnassa: Ilmastonmuutoksen totuudet

25.08.2019

Haluatko perehtyä ilmastonmuutokseen yhteiskunnallisena ilmiönä ja eri tieteenalojen näkökulmista? Taloussosiologian opintoihin kuuluva Ilmastonmuutoksen totuudet -opintojakso alkaa 21.10. lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua myös avoimen yliopiston kautta.

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutokseen yhteiskunnallisena ilmiönä ja eri tieteenalojen näkökulmista. Ilmastonmuutoskeskustelu liittyy myös ajatukseen totuudenjälkeisestä ajasta. Ilmastonmuutosta tarkastellaankin historiallisena ilmiönä sekä nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiivistä.

Ilmastonmuutos kietoutuu läheisesti politiikkaan ja siihen liittyvää keskustelua sävyttää populismi. Olennainen osa kurssia onkin politiikan ja ilmastonmuutoksen välisen suhteen tarkastelu. Kurssilla käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja osana niiden laajempaa yhteiskunnallista kehystä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miksi ilmastonmuutoskeskustelu on noussut Suomessa vahvasti poliittisella agendalle juuri nyt.

Opintojakso järjestetään 21.10. - 25.11.2019 Turun yliopistossa. Tutkijoiden lisäksi kurssilla vierailee useita yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita.

Luotu 25.08.2019 | Muokattu 02.09.2019