Vastaa koronaviruspandemian jälkeistä mielialaa ja näkemyksiä kartoittavaan kyselyyn

13.02.2023

Vastaa kyselyyn, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä koronaviruspandemian hoidosta yhteiskunnassa sekä sitä, millaiseksi kansalaiset nyt kokevat mielenterveytensä.

Tutkimuksessa kerättävä tieto auttaa päätöksentekijöitä, tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään, miten väestö voi ja miten he tässä vaiheessa kokevat yhteiskunnan hoitaneen pandemiaan reagoinnin.

Tutkimus on osa laajempaa Brasiliassa toteutettavaa seurantatutkimusta väestön mielenterveydestä koronapandemian aikana. Tässä tutkimuksen vaiheessa vertailuaineisto kerätään sekä Suomesta että Brasiliasta. Myöhemmässä vaiheessa vastauksia verrataan brasilialaisen väestön vastauksiin.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi 15-20 minuuttia. Kiitos arvokkaista vastauksistasi ja vaivannäöstäsi!

> Vastaa kyselyyn

Tutkimuksen nimi on Tunteet, mieliala, selviytymiskeinot ja koettu ahdistus Covid-19 pandemian jälkeisenä ajanjaksona. Kaikissa kyselyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tutkimuksen Suomen vastuuhenkilöön, dosentti Tella Lanttaan (tella.lantta@utu.fi) ja väitöskirjatutkija Lucas Arrais de Campokseen (lucas.arraisdecampos@tuni.fi).

Luotu 13.02.2023 | Muokattu 13.02.2023