Veikko Launiksen uusi kirja puolustaa ihmisarvoa

04.12.2018

Lääketieteellisen etiikan professorin, filosofi Veikko Launiksen tuore teos avaa ihmisyyttä, ihmisarvoa ja ihmisarvon kunnioittamista. Kirja on puheenvuoro ihmisarvon puolesta.

Vastapainon julkaisema Ihmisarvo pohtii kysymyksiä kuten mitä ihmisyys tarkoittaa ja pitääkö ihmisyyttä kohdella erityisellä moraalisella kunnioituksella. Teoksen tavoitteena on selventää ja rikastaa ajatusta ihmisarvosta ja ihmisarvon kunnioittamisesta.

–  Motivaatio kirjan kirjoittamiseen syntyi tarpeesta ankkuroida omat moraalikäsitykset ja -mieltymykset johonkin sellaiseen, jota voi pitää perustavana ja jota ei enää tarvitse tai voi kyseenalaistaa – ihmisarvoon, Veikko Launis sanoo.

Kirja avaa esimerkiksi kysymyksiä, mitä käytännöllisiä seurauksia ihmisarvon kunnioittamisella on tai voidaanko kaikki moraalin velvoitteet - kuten esimerkiksi ihmisoikeudet - perustaa tai palauttaa ihmisarvon kunnioittamisen vaatimukseen?

Yleistajuinen teos pureutuu ihmisarvon kysymykseen arvoteoreettisella, normatiivisella ja käytännöllisellä tasolla. Kirja puolustaa normatiivisen etiikan tulkintaa, jota voi kutsua arvokkuusetiikaksi eli dignitismiksi.

– Osa eetikoista pitää ihmisarvokeskustelua tarpeettomana ja pyrkii pääsemään epämääräisenä pitämästään ihmisarvon käsitteestä kokonaan eroon. Juuri tällaisia näkökantoja vastaan ihmisoikeuksienkin perustana olevaa ihmisarvon käsitettä tulee puolustaa, Launis perustelee kirjansa merkitystä.

– Ihmisarvon käsitteen yleismaailmallinen merkitys piilee siinä, että ihmisarvoon perustuvina ihmisoikeusnormit kykenevät säilyttämään sitovuutensa ja moraalisen puhuttelevuutensa erilaisissa ja aika ajoin vaihtelevissa sosiaalisissa ja poliittis-oikeudellisissa olosuhteissa. Ihmisarvon vaatimus voi onnistua valaisemaan ihmisoikeuksia vielä silloinkin, kun poliittiset päätöksentekijät ovat antaneet periksi ja sammuttaneet lyhtynsä, Launis jatkaa.

Ihmisarvo

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Vastapaino

 

Luotu 04.12.2018 | Muokattu 04.12.2018