Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan apuraha väitöstutkimuksen viimeistelyyn

27.03.2013

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta myöntää apurahoja väitöstutkimuksen viimeistelyyn. Apurahaa voivat hakea Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmaan kuuluvat tohtorintutkinnon viimeistelyvaiheessa olevat tohtorikoulutettavat, jotka tekevät väitöstutkimuksensa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

​Apurahat on tarkoitettu väitöstutkimuksen viimeistelyyn. Apurahakauden aikana on tarkoitus saattaa väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastuskelpoiseen muotoon tai työstää jo esitarkastettu käsikirjoitus julkaisukelpoiseen muotoon. Apurahaa myönnettäessä etusijalla ovat ne hakijat, jotka esittävät realistisen suunnitelman tohtorintutkinnon loppuunsaattamisesta vuoden 2013 aikana.

Apurahaa voi hakea 1-3 kuukaudeksi, ja myönnetyt apurahat tulee käyttää yhtäjaksoisesti aikavälillä 1.6. - 31.12.2013. Apurahan suuruus on 1626 e/kk. Apurahan saaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti päätoimisen työn palkkatulon tai toisen työskentelyapu-rahan kanssa.

Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan edistymisestään pääohjaajalle ja tiedekunnalle neljän viikon kuluttua apurahakauden päättymisestä.

Apurahaa haetaan ’Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan apuraha väitöstutkimuksen viimeistelyyn’ –hakulomakkeella. Täytetty ja sekä hakijan että väitöstutkimuksen pääohjaajan allekirjoittama hakulomake toimitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansliaan viimeistään perjantaina 26.4.2013 kello 15.45. Postiosoite on Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 TURUN YLIOPISTO (käyntiosoite: Assistentinkatu 7, Publicum, 1. kerros). Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: soc@lists.utu.fi.

Päätökset apurahojen myöntämisestä tehdään 15.5.2013 mennessä. Lisätietoja apurahoista saa kunkin laitoksen johtajalta, sposti: etunimi.sukunimi@utu.fi

  • Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Jukka Hyönä 02 333 8503
  • Politiikan tutkimuksen laitos, Henri Vogt 02 333 5205
  • Sosiaalitieteiden laitos, Hannu Ruonavaara 02 333 5382
Luotu 27.03.2013 | Muokattu 27.03.2013