Hoitotyön johtajalla on merkittävä rooli sairaanhoitajan eettisen osaamisen tukemisessa (Väitös: TtM Tarja Poikkeus, 29.3.2019, hoitotiede)

Sairaanhoitajien eettinen osaaminen on tärkeä osa ammattitaitoa ja perusedellytys hyvälle hoitotyön laadulle. TtM Tarja Poikkeuksen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyön johtajien organisatorinen ja yksilöllinen tuki parantavat sairaanhoitajien eettistä osaamista. Tämä puolestaan edistää hoitajien eettistä turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.

Tarja Poikkeuksen väitöstutkimus selvitti hoitotyön johtajien eettisen tuen vaikutusta sairaanhoitajien eettiseen osaamiseen, eettiseen turvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen. Tulosten perusteella hoitotyön johtajien tulisi ottaa käyttöön systemaattisesti erilaisia tapoja tukea sairaanhoitajien eettistä osaamista. 

– Hoitotyön johtavat voivat esimerkiksi osallistua eettisten toimintatapojen suositusten laatimiseen tai vastata niiden laatimisesta. Lisäksi johtajien tulisi tukea moniammatillista eettistä keskustelua ja sairaanhoitajien osallistumista etiikan koulutukseen, Poikkeus listaa. 

Hoitotyön johtajien tuki ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla

Poikkeuksen tutkimuksessa selvisi, että sairaanhoitajien mielestä hoitotyön johtajat tukevat hyvin lakien ja asetusten mukaista toimintaa. Myös eettisten arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa tuettiin hyvin. 

– Kuitenkin sekä sairaanhoitajat että hoitotyön johtajat itse arvioivat, että mahdollisuus eettiseen täydennyskoulutukseen ja päivittäiseen kliiniseen tukeen eettisten ongelmien käsittelyssä oli vähäistä, Poikkeus selittää.

Sairaanhoitajat kokivat saavansa vähän yksilöllistä tukea ja palautetta eettisestä osaamisestaan hoitotyön johtajilta. Vain puolet tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista koki saavansa tukea eettisten ongelmien käsittelyyn. 

– Hoitajat toivoivatkin enemmän mahdollisuuksia eettiseen koulutukseen ja moniammatilliseen keskusteluun eettisistä ongelmista, Poikkeus lisää. 

Eettinen osaamisen tukeminen vahvistaa eettistä turvallisuutta 

Eettinen turvallisuus toteutuu silloin, kun sairaanhoitajilla on mahdollisuus toteuttaa eettisesti hyvää ja laadusta hoitoa hoitotyön arvojen mukaisesti. Eettisen turvallisuuden toteutuminen edellyttää ennen kaikkea itsenäistä ammatillista roolia sekä muiden ammattiryhmien osoittamaa kunnioitusta ja luottamusta.

– Tutkimuksessa ne sairaanhoitajat, jotka kokivat, että hoitotyön johtajat tukivat heidän eettistä osaamistaan enemmän, tunsivat myös eettisen turvallisuutensa olevan korkeampi, Poikkeus kertoo.

Eettinen tuki parantaa työtyytyväisyyttä

Sairaanhoitajat ilmoittivat tutkimuksessa työtyytyväisyytensä keskinkertaiseksi. Työtyytyväisyys oli kuitenkin selkeästi keskiarvoa parempi niillä sairaanhoitajilla, jotka kokivat saavansa johtajiltaan eettistä tukea. 

Tutkimuksen tulosten perusteella sairaanhoitajien eettisen osaamisen tukeminen voi alkaa jo rekrytoinnissa ja jatkua perehdytyksen aikana. 

– Esimies voi arvioida sairaanhoitajien eettistä osaamista kehityskeskusteluissa ja päivittäisissä kliinisissä tilanteissa. Päivittäisjohtamisen onkin tuettava enemmän eettisten ongelmien käsittelyä ja siihen sisältyy olennaisesti yksilöllisen palautteen antaminen eettisestä toiminnasta, Poikkeus kiteyttää.

***

TtM, Sh Tarja Poikkeus esittää väitöskirjansa Support for nurses' ethical competence − Organizational and individual support by nurse leaders julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.3.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimivat professori Bernadette Dierckx de Casterlé (KU Leuvenin yliopisto, Belgia) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto).Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väittelijän yhteystiedot: 0447179632, tarja.poikkeus@kuh.fi 

Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.
 

Luotu 22.03.2019 | Muokattu 22.03.2019