Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä on yhteys laajaan kirjoon vanhempien psyykkisiä sairauksia (Väitös: LL Dan Sucksdorff, 20.12.2019, lastenpsykiatria)

LL Dan Sucksdorff osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä eli bipolaarihäiriöllä on yhteys moniin vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja migreeniin. Vanhempien epilepsiaan sillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä. Bipolaarihäiriötä sairastavilla itsellään esiintyi verrokkeja useammin sekä epilepsiaa että migreeniä.

Dan Sucksdorffin tuoreessa väitöstutkimuksessa vanhempien bipolaarihäiriö, skitsofreniakirjon häiriöt, unipolaarinen eli tavanomainen masennus ja muut mielialahäiriöt, äitien ahdistuneisuushäiriöt sekä vanhempien muut neuroottiset ja persoonallisuushäiriöt olivat yhteydessä jälkikasvun bipolaarihäiriöön. 

Jo ennestään tiedetään, että bipolaarihäiriö, skitsofrenia ja tavanomainen masennus kasautuvat perheissä ristiin, ja että niillä on yhteisiä geneettisiä riskitekijöitä. Tämä tutkimus viittaa siihen, että useat muutkin vanhempien psykiatriset sairaudet ovat riskitekijöitä jälkikasvun bipolaarihäiriölle, joko geneettisten tai muiden mekanismien kautta. 

Sucksdorffin väitöskirjan aineiston muodostivat Suomessa aikavälillä 1983–1998 syntyneet henkilöt, joilla oli bipolaarihäiriödiagnoosi valtakunnallisessa hoitoilmoitusrekisterissä vuoden 2008 loppuun mennessä. Tutkittavia kertyi yhteensä 1861 ja verrokkeja 3643. Kaikki tutkittavat olivat alle 26-vuotiaita. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös muita valtakunnallisia rekistereitä.

Bipolaarihäiriöllä yhteys myös vanhemman migreeniin

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että bipolaarihäiriötä sairastavilla henkilöillä epilepsian ja migreenin riski on koholla. Näiden sairauksien mahdollisesta ristiin kasautumisesta perheissä on kuitenkin ollut erittäin vähän tietoa. Sucksdorffin tutkimuksen perusteella vanhempien migreeni näyttäisi olevan riskitekijä jälkikasvun bipolaarihäiriölle. 

– Tutkimuksessa vanhemmilla, joilla itsellään ei ollut bipolaarihäiriötä, mutta joiden lapsella se oli diagnosoitu aikaisintaan 18 vuoden iässä, havaittiin esiintyvän 1,5 kertaa yleisemmin migreeniä verrattuna terveiden lasten vanhempiin, Sucksdorff kertoo. 

Sen sijaan vanhempien epilepsian ja jälkikasvun bipolaarihäiriön välillä ei löytynyt yhteyttä. Bipolaarihäiriötä sairastavilla itsellään esiintyi kuitenkin oheissairauksina (eli samanaikaisina sairauksina) verrokkeja enemmän sekä epilepsiaa että migreeniä.

Genetiikka ei selitä kaikkia yhteyksiä

Todennäköisesti myös muut kuin geneettiset tekijät vaikuttavat löytyneisiin yhteyksiin. 

– Esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemman psyykkinen sairaus on puhjennut vasta lapsen bipolaarihäiriön puhkeamisen jälkeen, voi lapsen sairastumisesta aiheutunut huoli olla merkittävä tekijä vanhemman sairastumisen taustalla, Sucksdorff huomauttaa.

Geneettisissä tutkimuksissa on kuitenkin migreenin osalta löytynyt viitteitä geneettisten riskitekijöiden päällekkäisyydestä suhteessa bipolaarihäiriöön. 

– Se, että bipolaarihäiriö on yhteydessä vanhempien migreeniin muttei vanhempien epilepsiaan, voisikin viitata siihen, että bipolaarihäiriö on geneettisesti lähempänä migreeniä kuin epilepsiaa, Sucksdorff sanoo.  

Bipolaarihäiriön yhteys oheissairautena ilmenevään migreeniin oli kuitenkin voimakkaampi kuin bipolaarihäiriön yhteys vanhempien migreeniin. 

– Löydökset antavat olettaa, että jotkin ei-perinnölliset tekijät, joita emme vielä tunne, ovat keskeisiä niin epilepsian kuin migreeninkin kohonneessa riskissä bipolaarihäiriötä sairastavilla henkilöillä, Sucksdorff huomauttaa.

Oheissairauksien ja lähisukulaisten sairaushistorian selvittäminen voi auttaa ennakoimaan bipolaarihäiriön puhkeamista

Oheissairaudet ovat yhteydessä bipolaarihäiriön vaikeampaan sairaudenkulkuun. Siksi paremman ymmärryksen saavuttaminen oheissairauksien puhkeamiseen vaikuttavista tekijöistä on haaste tulevalle tutkimukselle ja tärkeää hoidon kehittämisen kannalta.

Keskeinen osa bipolaarihäiriön riskitekijöiden kartoitusta on myös lähisukulaisten sairaushistorian selvittäminen. Erityisen tärkeää se on tilanteessa, jossa henkilöllä on sairauden puhkeamista mahdollisesti ennakoivaa oireilua. 

– Tuloksiemme perusteella aiemmin luultua suurempi joukko vanhempien psykiatrisista sairauksista ja vanhempien migreeni on syytä huomioida bipolaarihäiriön riskiarviossa. Tarkka riskiarvio puolestaan mahdollistaa laadukkaat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, Sucksdorff huomauttaa.  

***

LL Dan Sucksdorff esittää väitöskirjansa Kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys epilepsiaan, migreeniin ja vanhempien psykiatrisiin sairauksiin: Kansallisiin rekistereihin perustuva tutkimus julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.12.2019 klo 12 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimivat professori Olli Kampman (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Andre Sourander (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastenpsykiatria.

Väittelijän yhteystiedot: 0407617935, dansuc@utu.fi
  
Väittelijän kuva 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 13.12.2019 | Muokattu 13.12.2019