Väitöstutkimus tarjoaa ketterän mallin korkean teknologian kaupallistamiseen (Väitös: MSc, MBA Saheed A. Gbadegeshin, 13.12.2019, yrittäjyys)

Saheed A. Gbadegeshin loi yrittäjyyden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan joustavan ja iteratiivisen mallin korkean teknologian kaupallistamiseen ICT-, life science- ja cleantech-aloilla.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin korkean teknologian kaupallistaminen tapahtuu erityisesti ICT-, Life Science-, ja Cleantech-aloilla sekä tuottaa parempaa ymmärrystä kaupallistamisprosessista. Väitöstutkimus tarkastelee korkean teknologian kaupallistamisprosessiin liittyviä haasteita sekä kaupallistamisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuten digitalisaatiota.

– Sekä julkiset että yksityiset organisaatiot investoivat yhteiskuntaa ja liiketoimintaa hyödyttäviin uusiin teknologioihin kasvavassa määrin. Uusien teknologioiden kaupallistaminen on tärkeää, jotta ne luovat uutta arvoa, joka edelleen investoidaan tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen, Gbadegeshin taustoittaa. 

Väitöstutkimus esittelee mallin, jonka avulla yritykset voivat kehittää olemassa olevaa tai luoda uutta teknologialähtöistä liiketoimintaa. Malli poikkeaa aiemmista lineaarisista, vaiheittain etenevistä kaupallistamisprosessia kuvaavista malleista korostaen teknologian kaupallistamisen olevan joustava, ketterä, iteratiivinen ja tilanteeseen mukautuva prosessi.

Gbadegeshin havaitsi tutkimuksessaan myös, että vain murto-osa kehitetyistä teknologioista kaupallistetaan.

– Osa patentoidaan ja osa jää pelkästään paperille ilman, että niitä hyödynnetään millään tavoin. Tutkimusten perusteella uudet teknologiat kuitenkin tuottavat vaurautta ja tuloja innovaattoreille. Rajallisista tuotekehityspanostuksista johtuen on tärkeää, että kehitetyt teknologiat kaupallistetaan ja näin saadut voitot investoidaan edelleen tuotekehitykseen. Erityisen tärkeää tämä on ICT-, Life Science- ja Cleantech-aloilla, joissa teknologioiden kehittäminen vaatii merkittäviä panostuksia, Gbadegeshin sanoo. 

Väitöstutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää potentiaaliset yrittäjät kuten tutkijat ja insinöörit, teknologiayrittäjät, yrittäjyyskouluttajat, kaupallistamisen asiantuntijat ja konsultit, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä yritykset. 

– On tärkeää, että käytännön toimijat ymmärtävät kaupallistamisprosessin olevan joustava, mukautuva ja ketterä sekä sidoksissa kaupallistettavaan teknologiaan. Lisäksi kaupallistavan yrityksen kehitysvaihe, toimiala sekä tiimin taidot ja kokemus vaikuttavat kaupallistamisprosessiin.

Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerättiin haastatteluin ja kyselyin yrittäjiltä, innovaatiojohtajilta, yritysneuvojilta, julkisten organisaatioiden johtajilta, professoreilta sekä yliostojen ja tutkimuslaitosten tutkijoilta. Lisäksi tutkija havainnoi yli 25 uuden teknologian kaupallistamisprosessia sekä analysoi lähes sata kaupallistamisprosessia käsittelevää dokumenttia. 

***
MSc, MBA Saheed A. Gbadegeshin esittää väitöskirjansa ”The commercialization process of high technologies : case studies of high technologies from ICT, cleantech and life sciences industries” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.12.2019 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Jari Salo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Luotu 04.12.2019 | Muokattu 04.12.2019