Yritysjohdon toimet voivat sotkea ohjelmistoprojektin kustannusarvioinnin (Väitös: FM Jurka Rahikkala, 28.6.2019, ohjelmistotekniikka)

Yritysten ohjelmistokehitysmenot kasvavat kiihtyvällä vauhdilla, mutta jopa 60–80 prosenttia ohjelmistoprojekteista ylittävät niille asetetut budjetit ja aikataulut. Ylitykset rasittavat yritysten taloutta ja johtavat pahimmassa tapauksessa konkurssiin. FM Jurka Rahikkala pureutuu väitöstutkimuksessaan kustannusten ylittymisen syihin tarkastelemalla yritysjohdon toimia projektien kustannusten arvioinnissa. Rahikkala on itse työskennellyt lukuisissa ohjelmistoprojekteissa eri rooleissa 25 vuotta, josta valtaosan ylimmän johdon edustajana.

Jurka Rahikkala selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan erilaisia tapoja, joilla yritysjohto osallistuu ja vaikuttaa ohjelmistoprojektien kustannusten arviointiin, ja tarkasteli johdon toimien vaikutusta arvioinnin ja projektien onnistumiseen. Rahikkalan mukaan johto ei tyypillisesti osallistu suoraan kustannusten arviointiin.

– Onnistunut arviointi ei edellytä henkilökohtaista osallistumista yritysjohdolta. Riittää, että johto huolehtii resurssien riittävyydestä ja varmistaa, että tavoitteet ovat realistisia, Rahikkala toteaa.

Johdolla on kuitenkin paljon vaikutusvaltaa organisaatioissa. Väittelijän mukaan sen suora osallistuminen saattaa olla jopa haitallista projektille. 

– Johdon esittämät odotukset ja toiveet tulkitaan helposti ohjeiksi, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin objektiivisuuteen. Hyvä esimerkki tästä on ankkurointi, jossa johto esittää odotuksensa projektin valmistumisajasta tai kustannuksista ennen arvioinnin alkamista. Harvalla ohjelmistokehittäjällä on kanttien kertoa toimitusjohtajalle, että odotuksissa ei ole realismin häivääkään, Rahikkala sanoo.

Realistiset odotukset lisäävät yritysten kilpailukykyä

Väitöstutkimus korostaa inhimillisten tekijöiden vaikutusta ohjelmistoprojektien arvioinnin onnistumisessa. Tutkija arvioi näiden tekijöiden olevan vähintään yhtä tärkeitä kuin itse arviointimenetelmät. 

– Inhimillisten tekijöiden parempi ymmärtäminen saattaa auttaa tulevaisuudessa yrityksiä välttämään arviointivirheitä. Erilaisten arviointimenetelmien kehittely ei ole poistanut jo 50 vuotta jatkuneita budjettiylityksiä. Uskon, että panostukset toimivaan ihmisten väliseen yhteistyöhön parantaa tilannetta seuraavien vuosikymmenten aikana, Rahikkala kertoo.

Pitkään jatkunut ohjelmistojen roolin korostuminen uusien innovaatioiden kehittämisessä takaa ohjelmistokehitykseen tehtyjen investointien nopean kasvun myös tulevaisuudessa. Tämä kehitys korostaa kustannusten arvioinnin ja ohjelmistokehityksen onnistumisen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle.

– Menestyvillä yrityksillä on realistinen kuva kuluista ja aikatauluista, ja ne saavat tuotteet markkinoille halutulla tavalla eikä rahaa pala vääriin hankkeisiin. Tästä syntyy merkittävää kilpailuetua, Rahikkala sanoo.

***

FM Jurka Rahikkala esittää väitöskirjansa ”On Top Management Support for Software Cost Estimation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.6.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Agora, luentosali XX, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Kari Systä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ville Leppänen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on ohjelmistotekniikka.

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 336 8560, jurka@vaadin.com 

Luotu 18.06.2019 | Muokattu 18.06.2019