Avoimen yliopiston väylä

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Todistusvalinnan ja valintakokeiden lisäksi yliopistoon voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimen yliopiston väylähaku tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa tai muulla tavoin suoritettujen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisten opintojen perusteella. Väylähaku on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta.

Väylähaussa tehdään opiskelijavalinta pääsääntöisesti ilman valintakoetta, sillä hakuun suoritettavat opinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän kautta ei kuitenkaan siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi, vaan tiedekunnat valitsevat opiskelijat omien valintaperusteidensa mukaisesti.

Avoimen yliopiston väylähaku Turun yliopistossa erillishakuna 4. - 18.5.2020

Turun yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa. Tiedekunnat määrittelevät väylähaun hakukohteet, opiskelijakiintiöt, hakukelpoisuuden ja valintaperusteet vuosittain.

Vuoden 2020 väylähaun kohteet ja hakuohjeet julkaistaan lokakuun lopussa yliopiston sivulla:

> Hakeminen Turun yliopistoon, ks. Avoimen väylä

Yliopiston sivulla on on hakukohteiden lista ja linkit Opintopolku.fi-palveluun. Avoimen yliopiston väylähakua koskevat ohjeet löydät Opintopolussa hakukohteen Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä tai Hakeminen -välilehdeltä.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain ja hakukohteittain. Tarkista aina tiedot Opintopolussa olevista ohjeista!

 • Tarkista, oletko hakukelpoinen kyseissä väylähaussa: useimmissa hakukohteissa ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkintoa tai vastaavaa), mutta joissakin hakukohteissa edellytyksenä on ylioppilastutkinto. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kannattaa tutustua myös hakumahdollisuuksiin suoraan maisterivaiheen opintoihin.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen taso ja määrä vaihtelee tiedekunnasta ja hakukohteesta riippuen. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita kuten opintosuoritusten arvosanoja tai motivaatiokirjettä. Väylähaussa edellytetään myös kieli- ja viestintäopintoja tai vastaavia taitoja.
 • Tiedekunnat määrittelevät eri tavoin väylähakuun hyväksyttävät opinnot. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa hyväksytään vain Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut opinnot ja Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa tulee suurimman osan opinnoista olla suoritettuna Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena.
 • Väylähaussa myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus samalla kertaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Poikkeuksena on ympäristötieteen tutkinto-ohjelma, jossa oikeuden voi saada alemman korkeakoulututkinnon (LuK) suorittamiseen.
 • Voit hakea sekä yhteishaussa että avoimen yliopiston väylähaussa, myös samaan hakukohteeseen.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi.
 • Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa tehdyt suoritukset osaksi tutkinto-opintojasi. Avoimessa yliopistossa tehdyt suoritukset kirjataan yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun

 • Tee oma opiskelusuunnitelmasi kaikista väylähakuun vaadittavista opinnoista. Hakukohteesta riippuen opinnot voivat olla suoritettavissa yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Ota huomioon, että haussa voidaan hyväksyä vain Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja tai myös muiden yliopistojen opintoja. Lisätietoja opintojen sopivuudesta hakuun ja osaksi tutkinto-opintoja voit kysyä yliopiston hakijapalveluista ja tiedekuntien opintoneuvojilta.

  Avoimen yliopiston väyläopinnoista, joissa hakijoilta edellytetään Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja, on koottu seuraavat ohjeet:

  > Oikeustieteellisen tiedekunnan väylähakuun vaadittavien opintojen suorittaminen

  > Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa
   
 • Tarkista seuraavaa väylähakua koskevat tiedot Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta ja Opintopolku.fi-palvelusta. Tiedekunnat vahvistavat opiskelijavalinnan perusteet vuosittain syksyllä.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista opiskelua, joten siihen ei saa valtion opintotukea. Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu opintojen suorittamista koskeviin ohjeisiin.

Tilastotietoa avoimen yliopiston väylähausta

Vuoden 2019 opiskelijavalinnassa Turun yliopistoon haki avoimen yliopiston väylän kautta 264 hakijaa, joista hyväksyttiin 102.

> Hakijatilastot