Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa

Suuri osa avoimen yliopiston opinnoista suoritetaan kirja- tai luentotenteillä. Tenttejä järjestetään opinnoista riippuen Turun yliopiston tiloissa ja yhteistyöoppilaitoksissa, ajan suhteen joustavasti suoritettavina Moodle-tentteinä sekä sähköisinä tentteinä yliopiston sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa.

 • Tenttitavat ja -ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.
 • Opintojen opetusohjelmaan sisältyy jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmassa olisi ilmoitettu useampia tenttipäiviä. Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.
Salitentit Turun yliopistossa (avoimen yliopiston itse järjestämät opinnot)

Tenttipäivät ja ajat sekä tenttitilaisuuksien paikat

Tarkista tiedot opintojen opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen tentteihin

 • Tentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, ks. Tentit.
 • Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttipäivää (viimeistään edellisen viikon keskiviikkona).
 • Jos et pääsekään osallistumaan tenttiin, peru ilmoittautumisesi Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa tentin ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen perumisesta on ilmoitettava opintosihteerille puhelimitse tai sähköpostitse. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan yhdeksi tenttimiskerraksi.
 • Tarkista ilmoittautumista koskevat ohjeet opintojen opetusohjelmasta.

Tenttitilaisuutta koskevat ohjeet

Huom! Kauppakorkeakoulun opintojen tenteissä noudatetaan omia ohjeita, ja niistä tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

 • Tenttiin otetaan mukaan vain kirjoitustarvikkeet (kynä, pyyhekumi, teroitin, viivain) ja henkilöllisyystodistus. Laukut ja kaikki muut tavarat jätetään tenttisalin seinustoille. Myös kännykät ja kellot on jätettävä laukkuun, ja ne on pidettävä suljettuna. Vastauspaperit saa tentin valvojilta.
 • Kuulustelun alkaessa tenttijöille jaetaan nimellä varustetut kuoret, jotka sisältävät tenttikysymykset. Kysymyskuoren saa avata vasta kun valvoja antaa luvan.
 • Vastausaikaa on 3 tuntia (jotkin luentokuulustelut kestävät 2 tuntia). Aika lasketaan siitä hetkestä, kun tentinvalvoja antaa luvan avata kysymyskuoret.
 • Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi nimesi ja opiskelijanumerosi.
 • Tenttivastaukset kirjoitetaan suomeksi. Mahdollisuus vastata muilla kielillä on selvitettävä etukäteen.
 • Tenttisalissa on vallittava tenttirauha. Opiskelijat eivät saa keskustella keskenään eivätkä vaihtaa aineistoja. Tenttisalissa ei saa liikkua turhaan. Tenttisalista poistunut opiskelija ei saa palata jatkamaan tenttiään. Tenttitilaisuutta häiritsevä opiskelija poistetaan salista.
 • Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua alkamisajankohdasta. Valvoja merkitsee taululle tentin päättymisajan sekä ajankohdan, josta alkaen tentistä poistuminen on mahdollista.
 • Palauta tentti-ilmoittautumislomake, tenttikysymykset ja vastauspaperit tenttikuoressa niille osoitetuille paikoille valvojan pöydälle.
 • Tenttiin osallistuja todistaa henkilöllisyytensä valvojalle virallisella henkilöllisyystodistuksella samalla kun hän palauttaa vastauspaperinsa.
Moodle-tentti

Moodle-tentti on yksilöllisesti suoritettava aineistotentti, joka tehdään verkon kautta Moodle-oppimisympäristön avulla tiettynä ajankohtana ja rajattuna vastausaikana. Valmis tenttivastaus tallennetaan ja lähetetään arvioitavaksi opettajalle.

 • Moodle-tenttiin voit osallistua esimerkiksi omalta koneeltasi paikkakunnasta riippumatta
 • Aineistotentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa voi käyttää luentomuistiinpanoja, kirjallisuutta ja muuta oheismateriaalia. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Tenttiin valmistaudutaan normaalin tentin tapaan.
 • Moodle-tenteistä annetaan tarkemmat ohjeet opiskelijoille opintokohtaisesti.
Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa voi suorittaa tenttejä Turun yliopiston sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Porin yliopistokeskuksessa ja Raumalla OKL:ssa sekä Åbo Akademin tenttitilassa Vaasassa.

 • Sähköisesti suoritettavat tentit ilmoitetaan avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmissa Avoimen yliopiston Nettiopsussa.
 • Sähköisen tenttipalvelun ohjeet:
  > Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje
  > Sähköinen tenttiminen  (yleiset ohjeet)
 • Tenttiaika on varattava etukäteen.
 • Tenttitiloihin käytetään kulkuavaimia. Katso tilakohtaiset ohjeet ja avainten hakuohjeet Sähköisen tenttipalvelun opiskelijan ohjeiden Tenttitilat-sivulta.
  Turun yliopiston tiloissa avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää joko lainattavaa kulkukorttia (ks. em. linkki) tai hankkia käyttöönsä kulku- ja tulostuslätkän, ks. lätkän käyttöohjeet Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -sivulta.
 • Tenttikoneelle kirjautuessasi tarvitset UTU-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Muista painaa ne mieleesi!
Muiden oppilaitosten siirtotentit Turun yliopistossa

Muiden yliopistojen siirtotenttejä on mahdollista suorittaa toistaiseksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tietyin edellytyksin. Siirtotenttimahdollisuuden selvittämiseksi ota yhteyttä hyvissä ajoissa ennen tenttiä opintosihteeri Sari Kyöstiöön, sarkyo@utu.fi, puh. 050 312 0512.

Tenttiminen on mahdollista ma - pe klo 8.15 - 15.30, mikäli tila ja valvoja pystytään järjestämään, tai osallistumalla Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen omiin salitentteihin. Salitenttejä pidetään mm. seuraavasti:

 • kevätlukukausi 2019: 10.4., 15.5. ja 12.6. keskiviikkoisin klo 18.00 - 21.00, PharmaCity, auditorio Pha1, Itäinen Pitkäkatu 4, 1. krs
 • syyslukukausi 2019: 18.9., 16.10., 13.11., 11.12. keskiviikkoisin klo 18.00 - 21.00
 • kevätlukukausi 2020: 15.1., 12.2., 11.3., 15.4., 13.5., 10.6. keskiviikkoisin klo 18.00 - 21.00

Ohjeita:

 • Siirtotenttijän on sovittava asiasta ensin oman oppilaitoksensa kanssa, ja hän on itse vastuussa siitä, että kysymykset toimitetaan tentinvalvojalle viimeistään kahta vuorokautta ennen tenttiä.
 • Tenttijän on myös vahvistettava tulonsa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tenttijärjestelyistä on päästy sopimukseen. Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään kaksi vuorokautta ennen tenttipäivää.
 • Siirtotentistä peritään tenttijältä 30 € / tentti. Tenttimaksu maksetaan UTUshop-verkkokaupassa sen jälkeen, kun tenttivalvonta on varmistunut. Maksu on maksettava ennen tenttiä ja maksukuitti on esitettävä tenttitilaisuuteen tultaessa.
 • Siirtotenttijä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä tentin yhteydessä.