Arkeologian opinnot avoimessa yliopistossa

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten muistojen avulla. Esihistoriallisen ajan lisäksi arkeologiassa voidaan tutkia myös historiallista aikaa. Poikkitieteellisen, menetelmiltään monipuolisen arkeologian kysymyksenasettelut voivat sivuta niin historia-, kieli-, yhteiskunta- kuin luonnontieteitäkin.

Arkeologian ja historia-aineiden opinnot aloitetaan yliopistossa yhteisillä perusopinnoilla. Tutkinto-opiskelija voi valita myöhemmin pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Arkeologian ja historia-aineiden perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op
  • Varhaismoderni aika 5 op
  • Moderni aika 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Arkeologian aineopinnot 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suomen esi- ja varhaishistoria 5 op
 • Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op
 • Kenttätyökurssi 1 5 op
 • Opetuskaivaus ja inventointi 5 op
 • Arkeologian metodit ja aineistot 5 op
 • Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021