Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opinnot avoimessa yliopistossa

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opiskelu antaa työkalut antiikista säilyneiden tekstien ymmärtämiseen niiden omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Se valaisee myös erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä meitä ympäröivässä maailmassa.

Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, historia-aineiden, kieliaineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena lukuvuonna 2023 - 2024. Opintoihin on mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kreikan kielen perusteet 10 op
  • Kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 5 op
  • Antiikin historia 5 op
  • Antiikin kirjallisuuden historia 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Latinan kielen perusteet 10 op
  • Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latinan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 5 op
  • Antiikin historia 5 op
  • Antiikin kirjallisuuden historia 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas