Kreikkalaisen filologian opinnot avoimessa yliopistossa

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opiskelu antaa työkalut antiikista säilyneiden tekstien ymmärtämiseen niiden omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Se valaisee myös erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä meitä ympäröivässä maailmassa.

Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, historia-aineiden, kieliaineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kreikan kielen perusteet 10 op
  • Kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Kreikan historia ja yhteiskunta / Antiikin historia ja yhteiskunta 5 op
  • Kreikan kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Kreikka*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Kreikkalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Aineopinnot laajentavat kreikan kielitaitoa ja -tietoa sekä Kreikan kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen. Keskeisin tavoite on saavuttaa vankka filologisen tekstinluvun taito.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kieli- ja tekstinlukutaito: Kreikka 10 op
 • Johdatus kreikan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
 • Kreikankielisiä tekstejä ja kreikkalainen metriikka 5 op
 • Kreikankielisiä tekstejä 15 op
 • Kreikkalaisen filologian proseminaari 10 op (45 op:een suorittajille)

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021