Kulttuurihistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala. Sitä kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys meidän ajassamme.

Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
 • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op
 • Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op:
  • Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriaa 5 op
  • Uuden ajan kulttuurihistoria 5 op
  • 1800-luvun kulttuurihistoria 5 op
  • Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria 5 op
  • Perheen historia 5 op
  • Sodan historia 5 op

Opintoja järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019

Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään kulttuurihistorian historiaan, näkökulmiin, aihepiireihin ja tulkintoihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op
 • Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
 • Kulttuurihistorian teemoja 5 op
 • Kulttuurihistorian metodologia 10 op:
  • Digitaaliset ihmistieteet 5 op
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op
 • Proseminaari 10 op

Aineopinnot voi opiskella verkko-opintoina ja yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Aineopinnot on tarkoitettu historian tai kulttuurihistorian perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020