Kulttuurihistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala. Sitä kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys meidän ajassamme.

Historia-aineiden ja arkeologian opinnot aloitetaan Turun yliopiston tutkinto-ohjelmissa yhteisillä perusopinnoilla. Tutkinto-opiskelija voi valita myöhemmin pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Historia-aineiden ja arkeologian perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään sekä integroituna opetuksena Turun yliopistossa että verkko-opintoina. Verkko-opintoina voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op (verkko-opinnot 13.9. - 24.10.2021)
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op (verkko-opinnot 14.3. - 24.4.2022)
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op (verkko-opinnot 25.10. - 5.12.2021)
  • Varhaismoderni aika 5 op (verkko-opinnot 7.12.2021 - 30.1.2022)
  • Moderni aika 5 op (verkko-opinnot 31.1. - 13.3.2022)

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Integroidut perusopinnot alkavat 30.8.2021. Ilmoittautumisaika on 16.8. - 25.8. 2021. Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautumispalvelu

Verkko-opinnot alkavat 13.9.2021. Ilmoittautumisaika perusopintoihin (25 op) on 30.8. - 8.9.2021. Yksittäisille jaksoille ilmoittautuminen alkaa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista.

Tarkista ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea tietoja hakusanalla historia-aineet ja opintojaksojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Esihistoriasta keskiajan loppuun -opintojakson voi opiskella myös Alkio-opistossa. Tiedustele opinnoista suoraan opistosta.

Historia-aineiden aineopintojen opintojaksoja

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelmasta tarjotaan avoimena yliopisto-opetuksena aineopintotasoisia historian suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoja. Jaksoja järjestetään verkko-opintoina ja itsenäisesti suoritettavina opintoina syys- ja kevätlukukaudella.

 • Tiedon haku ja hallinta 2 op, verkko-opinnot 15.10. - 31.12.2021
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, verkko-opinnot 1.1. - 22.5.2022
 • Temaattisia moduuleita 10 op, valitaan kaksi 5 op:n jaksoa samasta teemasta, moduuleita tarjolla syys- ja kevätlukukaudella

Tiedon haku ja hallinta sekä Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin -jaksot sopivat hyvin historian, arkeologian sekä muidenkin lähialojen perusopinnot suorittaneille. Temaattiset moduulit tarjoavat kiinnostavia kirjapaketteja esimerkiksi uskontokulttuureista, nationalismin historiasta, elämäkerronnan tutkimuksesta, populaarikulttuurin ja elokuvan historiasta. Esitietovaatimuksia moduuleissa ei ole ja ne voi suorittaa esseinä tai tentteinä.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea tietoja hakusanalla historia-aineet.

> Ilmoittautumispalvelu