Kulttuurihistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala. Sitä kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys meidän ajassamme.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot ovat arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineiden yhteiset.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op
  • Historian ja arkeologian taidot 5 op
  • Aikakaudet 15 op:
    • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op
    • Varhaismoderni aika 5 op
    • Moderni aika 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Kulttuurihistorian perusopintojen ja aineopintojen opintojaksoja

Opintotarjontaan sisältyy aiempien opetussuunnitelmien mukaisia perus- ja aineopintojen opintojaksoja, jotka järjestetään verkko-opintoina.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021