Latinalaisen filologian opinnot avoimessa yliopistossa

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opiskelu antaa työkalut antiikista säilyneiden tekstien ymmärtämiseen niiden omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Se valaisee myös erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä meitä ympäröivässä maailmassa.

Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Latinan kielen perusteet 10 op
  • Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latinan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Rooman historia ja yhteiskunta 5 op
  • Rooman kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Rooma*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Roomalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot alkavat syyslukukaudella 2021 ja ne järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja - kysy lisätietoja!

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintoihin alkaa noin neljä viikkoa ennen opetuksen alkamista. Ilmoittautuminen yksittäisille jaksoille alkaa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja opintojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu

Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Aineopinnot laajentavat latinan kielitaitoa ja -tietoa sekä Rooman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen. Keskeisin tavoite on saavuttaa vankka filologisen tekstinluvun taito.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kieli- ja tekstinlukutaito: latina 10 op
 • Johdatus latinan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
 • Latinankielisiä tekstejä ja latinalainen metriikka 5 op
 • Latinankielisiä tekstejä 15 op
 • Latinalaisen filologian proseminaari 10 op (45 op:een suorittajille)

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu