Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä.

Turun yliopistossa mediatutkimuksen oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Keskeisiä tutkimusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkinto-ohjelma sisältää yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valitsevat pääaineensa. Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian koulutuskokonaisuus on Suomessa tarjolla vain Turun yliopistossa. Perus- ja aineopinnot voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen taide- ja kulttuurihallinnon tehtävissä, viestintä- ja mediatyössä, arkistoissa, taiteellisella alalla sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen parissa työskenteleville tai näihin tehtäviin tähtääville.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea maisterihaussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylän haku

> Maisterihaku

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op, 12.9. - 30.10.2022
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 12.9.2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Perusopinnot järjestetään myös lukuvuonna 2023 - 2024.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 7.9.2022

> Ilmoittautuminen Opiskelutaidot-opintojaksolle 9.8. - 31.8.2022

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä antaa mahdollisuuden perehtyä itseä kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot, vähintään 10 op:
  • Media ja verkostot 5 op
  • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot, vähintään 10 op:
  • Media-aineistojen tutkimusmenetelmiä 5 op
  • Mediatuotannon, käytön ja yleisöjen tutkimus 5 op
 • Teemaopinnot, vähintään 15 op:
  • Media ja populaarikulttuuri 5 op
  • Media, talous ja työ 5 op
  • Mediakasvatus 5 op
  • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op
  • Harjoittelu 5 op

Aineopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana. Aineopinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on perusopintojen suoritus. Kiintiö 4 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista aika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 31.8.2022

Mediakasvatus 5 op

Opintojakso kuuluu mediatutkimuksen aineopintoihin ja sen voi opiskella yksittäisenä opintojaksona.

Opinnot perehdyttävät mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Opintojakso järjestetään verkkokurssina 24.10. - 18.12.2022. Opinnot järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Osallistujilta ei edellytetä aiempia mediatutkimuksen opintoja. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 16.10.2022

> Ilmoittautuminen 9.8. - 16.10.2022 (Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat, joilla on mediatutkimuksen aineopintojen opinto-oikeus)