Mediatutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Mediatutkimuksen kohteina ovat mediakulttuuri, -historia ja -teknologia. Opetus ja tutkimus nojautuvat humanistiseen perinteeseen yhdistäen aineksia taiteiden tutkimuksesta ja kulttuuritutkimuksesta.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopintoina.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 10 op:
  • Media ja verkostot 5 op
  • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Media-aineistojen tutkimusmenetelmiä 5 op
  • Mediatuotannon, käytön ja yleisöjen tutkimus 5 op
 • Teemaopinnot, valitaan 15 op:
  • Media ja populaarikulttuuri 5 op
  • Media, talous ja työ 5 op
  • Mediakasvatus 5 op
  • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op
  • Harjoittelu 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on perusopintojen suoritus. Ks. opetusohjelma alla.

Mediakasvatus 5 op

Mediakasvatus-opintojakso perehdyttää mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina. Osallistujilta ei edellytetä aiempia mediatutkimuksen opintoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021: Aineopinnot ja Mediakasvatus