Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä.

Turun yliopistossa mediatutkimuksen oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Keskeisiä tutkimusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkinto-ohjelma sisältää yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valitsevat pääaineensa. Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian koulutuskokonaisuus on Suomessa tarjolla vain Turun yliopistossa. Perus- ja aineopinnot voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen taide- ja kulttuurihallinnon tehtävissä, viestintä- ja mediatyössä, arkistoissa, taiteellisella alalla sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen parissa työskenteleville tai näihin tehtäviin tähtääville.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea maisterihaussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylän haku
> Maisterihaku

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI" 17.8.2023
Webinaarista julkaistaan myös tallenne, ks. humanistisen tiedekunnan opintojen esittelysivu.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op, syys-lokakuu 2023, voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi opiskella täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Perusopintojen kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym.  ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 3.9.2023

> Ilmoittautuminen Opiskelutaidot-jaksolle 10.8. - 3.9.2023

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä antaa mahdollisuuden perehtyä itseä kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot, vähintään 10 op:
  • Media ja verkostot 5 op
  • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot, vähintään 10 op:
  • Media-aineistojen tutkimusmenetelmiä 5 op
  • Mediatuotannon, käytön ja yleisöjen tutkimus 5 op
 • Teemaopinnot, vähintään 15 op:
  • Eurooppalainen elokuva / EUFA 5 op, lähiopetus Turun yliopistossa 23.10. - 17.12.2023. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Ks. opetusohjelma.
  • Media ja populaarikulttuuri 5 op
  • Media, talous ja työ 5 op
  • Mediakasvatus 5 op
  • Suomalainen elokuva 2000-luvulla 5 op: Suomalaisen elokuvan historia tuulilasin läpi, lähiopetus Turun yliopistossa 31.8. - 19.10.2023 torstaisin klo 14 - 18. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Ks. opetusohjelma.
  • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op
  • Harjoittelu 5 op

Aineopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Edellytyksenä aineopintoihin (35 op) ilmoittautumiselle on perusopintojen suoritus. Aineopintojen kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, kiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 23.8.2023
> Ilmoittautuminen Eurooppalainen elokuva -jaksolle 10.8. - 18.10.2023
> Ilmoittautuminen Suomalainen elokuva -jaksolle 10.8. - 23.8.2023

Mediakasvatus 5 op

Opintojakso kuuluu mediatutkimuksen aineopintoihin ja sen voi opiskella yksittäisenä opintojaksona.

Opinnot perehdyttävät mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Opinnot järjestetään verkkokurssina 23.10. - 15.12.2023.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Osallistujilta ei edellytetä aiempia mediatutkimuksen opintoja. Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 8.10.2023