Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä.

Turun yliopistossa mediatutkimuksen oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Keskeisiä tutkimusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkinto-ohjelma sisältää yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valitsevat pääaineensa. Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian koulutuskokonaisuus on Suomessa tarjolla vain Turun yliopistossa. Perus- ja aineopinnot voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen taide- ja kulttuurihallinnon tehtävissä, viestintä- ja mediatyössä, arkistoissa, taiteellisella alalla sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen parissa työskenteleville tai näihin tehtäviin tähtääville.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea maisterihaussa. 

> Tutustu mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opintoihin (lukuvuosi 2024 - 2025)