Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus muodostavat Turun yliopistossa oppiaineen, jossa on kaksi linjaa: suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja. Niiden perusopinnot ovat yhteiset. Perusopinnot sopivat tutkintoon tähtääville ja esimerkiksi tutkijoille, yliopiston opettajille, ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtävissä toimiville.

Opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena lukuvuonna 2023 - 2024. Opintoihin on mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op

Opinnoissa käsiteltäviä aiheita ovat mm. yleiskuva uralilaisista kielistä, kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstintutkimuksen perusteet sekä tekstiammattilaisen valmiudet.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin 3 op
  • Suomen äänne- ja muotorakenne 5 op
  • Suomen kieli monikielisessä yhteiskunnassa 2 op
  • Suomen sananmuodostus 3 op
  • Suomen lauseoppi 5 op
  • Suomen kielen tekstityön kurssi 5 op
  • Näkökulmia viroon suomen lähisukukielenä 2 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas