Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus muodostavat Turun yliopistossa oppiaineen, jossa on kaksi linjaa: suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja. Niiden perusopinnot ovat yhteiset. Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville ja pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatukseen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtäviin.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op

Opinnoissa käsiteltäviä aiheita ovat mm. yleiskuva uralilaisista kielistä, kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstintutkimuksen perusteet sekä tekstiammattilaisen valmiudet.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin 3 op
 • Suomen äänne- ja muotorakenne 5 op
 • Suomen kieli monikielisessä yhteiskunnassa 2 op
 • Suomen sananmuodostus 3 op
 • Suomen lauseoppi 5 op
 • Suomen kielen tekstityön kurssi 5 op
 • Näkökulmia viroon suomen lähisukukielenä 2 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Suomen kielen aineopinnot 35 op

Aineopintojen tarkoituksena taas on syventää tieteenalan perustietoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus 5 op
 • Suomen kielen vaihtelu 5 op
 • Kielioppi 5 op
 • Tekstianalyysi 5 op
 • Suomen kielen kehitys 5 op
 • Suomi toisena kielenä 5 op
 • Tieteellinen essee ja tieteellinen kirjoittaminen 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021