Taidehistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Miksi taideteokset näyttävät siltä, miltä näyttävät? Mitä merkityksiä kuvilla ja rakennuksilla on ollut omana aikanaan ja eri aikoina ja miten me tulkitsemme niitä? Mitä oman aikamme kuvat kertovat meistä ja kulttuuristamme? Mitä taidehistoriassa tutkitaan ja miten?

​Taidehistoria tarjoaa tutkimusnäkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Sen alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä taidekäsitykset ja -teoriat.

Taidehistorian opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatilliseen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kuvataiteista, visuaalisesta kulttuurista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille. Opiskelu antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, kriitikontyössä, kustannusalalla sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Opinnot lisäävät taiteentuntemusta ja kehittävät visuaalista lukutaitoa.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
 • Opiskeluvalmiudet 2 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Taidehistorian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muiden taiteenalojen keskeisten temaattisten ja historiallisten aineistojen tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös alan instituutioihin, tutkimusperinteisiin ja ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailman taide 5 op
 • Suomen taide 5 op
 • Teoriat ja metodit 15 op
  • Taidehistorian teoriat ja metodit 5 op
  • Taidehistorian teoriat ja metodit: harjoituskurssi 5 op
  • Museoinstituution historia ja kritiikki 5 op
 • Erikoiskurssit 10 op
  • Taidehistorian kaudet 5 op tai 10 op
  • Näkökulmia ja teemoja 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020