Yleisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

Arkeologian ja historia-aineiden opinnot aloitetaan yliopistossa yhteisillä perusopinnoilla. Tutkinto-opiskelija voi valita myöhemmin pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Arkeologian ja historia-aineiden perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op
  • Historian ja arkeologian taidot 5 op
  • Aikakaudet 15 op:
    • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op
    • Varhaismoderni aika 5 op
    • Moderni aika 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021