Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys 3 -4 op -opintojakso avoimessa yliopistossa

Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys -opintojaksolla tarkastellaan elämänkaaren alkuosan ravitsemuksen ja varhaisten elintapojen merkitystä ihmisen terveyteen eliniän aikana. Varhaisten tekijöiden tarkastelu ulottuu syntymättömästä lapsesta nuoruusikään.

Opintojakson sisältö:

  • Varhainen ravitsemus raskaus- ja imetysaikana
  • Pikkulapsen ja nuoren ravitsemus
  • Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset elintapatekijät ja ravitsemuksen erityiskysymykset, kuten ruoka-aineallergiat, lapsen suolistovaivat, mikrobisto ja elämänkaari, syömishäiriöt, maahanmuuttajan ravitsemus, perheen ravitsemusohjaus, suomalaiset kansantaudit sekä varhainen ohjelmoituminen.

Opintojakso soveltuu erityisesti kouluterveydenhuollon, päiväkotien, neuvoloiden ja ruokapalveluiden henkilöstölle sekä muille alan tietämystä työssään tai opinnoissaan tarvitseville kuten AMK-tutkinnon sekä ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille. Lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja tai tohtori- ja erikoislääkäritutkintoa.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina, joihin sisältyy asiantuntijaluentojen tallenteita, ks. opetusohjelma.

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!